Mokymo priemonės
MOKYTOJO TV ĮRAŠAI

Kokie namų darbai mums buvo užduoti prieš 100 metų? Modernėjimo ženklai mūsų senelių ir prosenelių Lietuvoje Lietuva okupacijos išvakarėse, Antrojo pasaulinio karo metais ir pokariu (2/4) 


>

 

 

 

 
Naujausios leidyklos "Šviesa" mokymo priemonės

2016 Istorija

Naujausias leidyklos "Šviesa" istorijos mokymosi priemones rasite čia.

Nuorodas į kitų leidinių katalogus ieškokite paspaudę šią nuorodą.

Naujas leidyklos „Šviesa" istorijos vadovėlio komplektas 7 klasei

Kaip senovė, istoriniai įvykiai ir procesai, senųjų laikų iškilios asmenybės veikia mūsų dabartį? Kas lėmė istorijos raidą? Kodėl istorija gali daryti ir daro įtaką mūsų ateičiai? Pasinerti į tokių klausimų nagrinėjimą, ieškoti ir atrasti atsakymus septintokus kviečia naujasis leidyklos „Šviesa" serijos „Atrask" istorijos vadovėlio komplektas 7 klasei.
• Mokiniai mokydamiesi iš šio vadovėlio komplekto supras, kaip kūrėsi pirmosios civilizacijos, ką jos davė žmonijai, ką iš jų perėmė Vakarų civilizacija, kurios neatskiriama dalis yra Lietuva.
• Mokytojams tai bus naudingas įrankis, leidžiantis paprastai ir kūrybiškai sudominti, skatinti ir vesti vaikus istorijos pažinimo keliu, padėti jiems suvokti istorijos eigos priežastis ir pasekmes.


Naujasis istorijos vadovėlio komplektas 7 klasei (serija „Atrask") – tai nuosekli istorijos mokymo(si) sistema, padedanti mokiniams:
• ugdytis praktinius mokymosi gebėjimus,
• taikyti turimas žinias ir patirtį,
• išsamiau analizuoti ir vertinti įvairius šaltinius,
• įsitraukti į aktyvią veiklą stebint, tiriant, pažįstant, atrandant, siekti geresnių rezultatų!

Naujausią istorijos vadovėlio komplektą, skirtą 7 klasei, kūrė patyręs ir autoritetingas autorių kolektyvas: prof. dr. Eugenijus Jovaiša, dr. Audronė Kučinskienė, dr. Nijolė Juchnevičienė, Kęstutis Petrauskis, Kristina Vilkelienė, Artūras Čiurlionis, Birutė Čiegienė.

Daugiau apie komplektą skaitykite šiame mokymosi priemonių kataloge.

 
Istorijos vadovėlis 10 (II gimnazijos) klasei

            UAB „UGDA" jus informuoja, kad yra pradėtas rengti naujas istorijos vadovėlis 10 (II gimnazijos) klasei. Jį išleisti planuojama 2016 metų rugsėjo-spalio mėnesį.

Istorijos vadovelis X klasei 2015

 
Leidykla „Šviesa“ pristato istorijos pratybų ir kitos mokomosios literatūros katalogą

Sviesa logotipas Mielieji, leidykla „Šviesa" pristato Jums istorijos pratybų ir kitos mokomosios literatūros katalogą

     Naujiems mokslo metams leidykla „Šviesa" parengė katalogą, kuriame surasite Jaunojo istoriko užrašus, istorijos pratybų ir užduočių sąsiuvinius, atlasą, leidinius, skirtus pasirengti egzaminui.

Žiūrėkite ČIA

      Tikimės, kad šiame kataloge drauge su mokiniais rasite Jums tinkamų mokymo priemonių tiek pamokoje, tiek savarankiškam mokinių darbui namuose, taip pagilinsite pamokos žinias ir užpildysite spragas.


Kiti leidyklos „Šviesa" katalogai...


Gerų atradimų!
Leidykla "Šviesa"

 
Istorijos vadovėlis

 Gerb. istorijos mokytojai,

     UAB UGDA jus informuoja, kad jau yra parengtas naujas istorijos vadovėlis 11 (III gimnazijos) klasei. Jį išleisti planuojama gruodžio mėnesį. Numatoma vadovėlio kaina - 54 Lt (penkiasdešimt keturi Lt) plius 9% PVM.

     Vadovėlio autoriai yra mokytojai ekspertai Domas Boguševičius iš KTU gimnazijos ir Virginijus Navickas iš Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos.

 1     2        3       4                                                                                                                              

      UAB UGDA dėkinga vadovėlio recenzentams - humanitarinių mokslų daktarei, istorijos mokytojai ekspertei Nelei Kostinienei ir istorijos mokytojui ekspertui Andriui Poručiui. Žemiau pateiktos minėtų recenzentų trumpos recenzijų ištraukos.

       Vadovėlis parengtas reprezentatyviai, jis vizualus, tekstas ir iliustracijos sukomponuotos inovatyviai ir patraukliai. Parašytas aiškiai, logiškai, intelektualiai bei visiškai pritaikytas amžiaus tarpsniui.

        Užduotys formuoja kūrybišką darbą, moko kritiškai mąstyti, padeda kaupti žinias, orientuoja š tai, kad mokinys suvoktų praeities įvykių pasekmes šiandienai, moko spręsti problemas, sudaro galimybes įsivertinti savo žinias.

        Rašydami vadovėlį autoriai vadovavosi Lietuvos Viduriniojo ugdymo bendrąja programa, tačiau atsižvelgė ir į Istorijos brandos egzamino programoje esančius reikalavimus. Tenka pastebėti, kad šis vadovėlis yra būtent viduriniojo ugdymo koncentrui skirtas istorijos leidinys, parengtas pagal vidurinės mokyklos programą, t.y. rašydami jį autoriai negudravo, bandydami atkartoti ir priminti mokiniams pagrindinės mokyklos istorijos kurso medžiagą, o kaip ir nurodoma viduriniojo ugdymo programoje, siekė atskleisti vieną svarbiausių istorijos teminių sričių - visuomenės istoriją. Šiuo požiūriu - tai vienas pirmųjų rimtų bandymų turinio tematika iš esmės konceptualiai atskirti pagrindinės ir vidurinės mokyklos istorijos kursus.

       Vadovėlio struktūra logiška, lengvai suvokiama ir puikiai vizuolizuota po Autorių žodžio sekančiame Vadovėlio sandaros paaiškinkime. Peržiūrėjus šią autorių pateiktą informaciją, mokiniams tikrai neturėtų kilti papildomų klausimų apie tai, kaip dirbti su šiuo istorijos vadovėliu, nes viskas paaiškinta (ir iliustruota) paprastai, logiškai ir suprantamai.

     Užduotys savo turiniu ir įvairove neabejotinai yra vienas solidžiausių šio vadovėlio komponentų. Jos yra gana įvairios: skirtos žinių ir gebėjimų įtvirtinimui, plėtojimui, kartojimui, kūrybiškumui ir vertybiniam pasaulio suvokimui. Didele dalimi atvejų užduotys reikalauja mokinių aukštesniųjų mąstymo gebėjimų - taikymo, analizės, sintezės ir vertinimo. Nemaža dalis klausimų ir užduočių formuluočių pradedama Viduriniojo ugdymo programoje apibrėžtais aukštesniuosius mąstymo gebėjimus nusakančiais raktiniais žodžiais: „įrodykite, pagrįskite, palyginkite, susiekite, sukurkite, „įvertinkite, padarykite išvadas ir kt.

UAB UGDA direktorius Justinas Babeckas.

 
Daugiau įrašų...
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 1 iš 2