Home LIMA skyriai
LIMA skyriai
LIMA Vilniaus skyriaus susirinkimas 2019 m.
Parašė Administratorius   

V-oji Vilniaus miesto istorijos olimpiada „Istorinė Lietuvos sostinė nuo praradimo iki atgavimo 1919-1939 m“. (VDU Švietimo akademijoje)LIMA Vilniaus skyrius baigė savo veiklos 2-jų metų kadenciją. 2019 m. gruodžio 10 d., pasibaigus Vilniaus m. istorijos mokytojų metodinio būrelio renginiui - metodinei popietei „ Istorijos mokymo ir pilietiškumo ugdymo aktualijos“, praturtinus žinias apie mokymo metodų įvairovę pilietiškumo pagrindų ir istorijos pamokose vyko LIMA Vilniaus skyriaus tarybos ir pirmininko rinkimai. Naujuoju LIMA Vilniaus skyriaus pirmininku išrinktas Vilniaus Pilaitės gimnazijos istorijos mokytojas metodininkas Paulius Bakanas, o LIMA Vilniaus skyriaus tarybos nariais mokytojai Vidas Gečionis (Vilniaus inžinerijos licėjus), Audronė Janavičienė - skyriaus iždininkė (VKIF Licėjus „Forumas“), Liucija Pobedinska (Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija), Sigita Kaikarienė (Vilniaus Žemynos gimnazija), Giedrius Mackevičius (Vilniaus Radvilų gimnazija), Odeta Jonykienė (Vilniaus Žvėryno gimnazija), Jelena Šalnienė (Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazija), Mindaugas Olbutas (Vilniaus Simono Daukanto gimnazija), Šarūnas Vitkus (Vilniaus Antakalnio gimnazija), Evelina Saliutaitė (Vilniaus Baltupių progimnazija), Simona Stankutė (VŠĮ Šiaurės licėjus, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija).

Linkime naujai komandai sėkmės nelengvame, bet įdomiame ir naudingame darbe!

Dėkojame kadenciją baigusiam pirmininkui Vidui Gečioniui ir buvusiai skyriaus tarybai už nuoširdų darbą populiarinant istoriją bei organizuojant įvairius renginius mokytojams ir mokiniams!

Taip pat dėkojame organizuotų renginių partneriams: LR Seimui, Vilniaus m. savivaldybei, VDU Švietimo akademijai , Lietuvos istorijos institutui bei visiems, prisidėjusiems prie sėkmingos LIMA Vilniaus skyriaus veiklos!

LIMA Vilniaus skyrius kviečia visus Vilniaus miesto mokyklų mokytojus telktis, tapti šio skyriaus aktyviais nariais bei jungtis prie prasmingos veiklos!

LIMA Vilniaus skyriaus veiklos ataskaita

2018 metai 

IV-oji Vilniaus miesto istorijos olimpiada „Lietuvos sostinė nuo Didžiojo Vilniaus Seimo suvažiavimo iki Vasario 16 d. akto (1905-1918 m.)“. (VDU Švietimo akademijoje)

2019 metai 

 V-oji Vilniaus miesto istorijos olimpiada „Istorinė Lietuvos sostinė nuo praradimo iki atgavimo 1919-1939 m“. (VDU Švietimo akademijoje)

 
LIMA skyriu Šakių rajone

      Balandžio  25 d. grupelė Šakių rajono istorikų vyko į Vilkaviškį.  Čia  vyko XXIV –oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada “Tautinis atgimimas nuo spaudos draudimo įvedimo iki vasario 16-osios akto paskelbimo”. Susitikome su  LIMA tarybos nariais (kartu ir olimpiados žinių vertintojais), kurie pokalbių - diskusijų metu pateikė informaciją apie švietimo naujoves, kalbėjo apie  būtinybę įvesti privalomą istorijos egzaminą, egzamino vertinimo kriterijus. Pokalbio metu LIMA Tarybos pirmininko pavaduotojas Saulius Jurkevičius pasiūlė mums įsteigti LIMA skyrių  Šakių rajone. Jam pritarė  LIMA Tarybos pirmininkė Violeta Kriščiūnienė ir LIMA Tarybos narys Andrius Porutis. Bendru sutarimu nutarėme įkurti LIMA skyrių Šakių rajone.  Nariais tapo A. Urbaitienė, B. Ambraziūnienė, I. Liubinienė, A. Grigienė, I. Strokiene, R. Dėdynienė, D. Jakavičius ir V. Zokas.  LIMA Šakių rajono pirmininke išrinkta Roma Dėdynienė, išdininke Asta Ubaitienė, posėdžio sekretore Irena Strokienė.  Stojusieji į LIMA buvo apdovanoti  UGDA leidyklos pratybų sąsiuviniais 9,10 ir11-12 klasėms bei dokumentiniu 3 dalių filmu  “Lūžis Prie Baltijos”.

Maloniai kviečiame visus rajono istorikus stoti į LIMA skyrių Šakių rajone ir aktyviai dalyvauti skyriaus  veikloje.

 
Skyriai

Ištrauka iš LIMA Įstatų

 02

Susirinkimo protokolas

Prašymas

Anketa

 
Renginys Marijampolėje
Parašė Andrius Porutis   

   Prasidėjus 2014 metams, sausio 3 d. Marijampolės Sūduvos gimnazijoje susirinko Marijampolės, Kazlų Rūdos, Šakių ir Vilkaviškio mokyklų istorijos mokytojai. Renginyje dalyvavo ir vilniečiai – LIMA tarybos nariai – Saulius Jurkevičius, Faustas Meškuotis bei Andrius Porutis. Susirinkime buvo aptarta Lietuvos Istorijos mokytojų asociacijos veikla, jos augimas, pasidalinta pamąstymais ir nuomonėmis apie istorijos mokymo aktualijas Lietuvos mokyklose. LIMA tarybos pirmininkės pavaduotojas Saulius Jurkevičius supažindino su valstybinio istorijos brandos egzamino vertinimo ypatybėmis, įvairių lygių mokinių gebėjimų aprašais, pateikė nemažai įvairių statistinių duomenų. Susirinkimo dalyviai diskutavo įvairiais klausimais.

   Renginyje buvo nutarta įkurti naują LIMA skyrių Marijampolėje. Marijampolės savivaldybės LIMA skyriaus pirmininke buvo išrinkta Marijampolės Sūduvos gimnazijos mokytoja Vaida Pituškienė, iždininke – Salvinija Šimonėlienė iš J. Totoraičio progimnazijos. Kolegos iš Kazlų Rūdos, Šakių ir Vilkaviškio taip pat ketino negalėjusius į renginį atvykti mokytojus plačiau supažindinti su LIMA veikla bei siekti mūsų organizacijos plėtros savo rajonuose. Džiugu, kad LIMA Marijampolės savivaldybėje pasipildė 11 naujų narių, tikimasi naujų skyrių įkūrimo ir kituose rajonuose

 
Aktyvėja Alytaus istorijos mokytojai
Parašė Asta Lukšienė   


   Aktyvėjanti ir atsinaujinanti istorijos mokytojų bendruomenės veikla džiugina Alytaus istorijos mokytojų asociacijos skyriaus narius. Suvokdami, kad tik vienybėje - stiprybė, Alytaus mokytojai dar praeitą rudenį atnaujino narystę asociacijoje.  

   Balandžio 3 dieną vykusiame susirinkime LIMA Alytaus skyriaus pirmininke buvo išrinkta A.Ramanausko – Vanago gimnazijos istorijos mokytoja Ramutė Volkuvienė, iždininke Vidzgirio pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja Asta Truncienė.

   Stebėdami vykstančius pokyčius  LIMA veikloje aktyvūs Alytaus mokytojai tikisi platesnio ir efektyvesnio įvairių  Lietuvos rajonų mokytojų bendradarbiavimo, gerosios patirties sklaidos ir visiems rūpimų klausimų sprendimo. Ramutė Volkuvienė pasidžiaugė, kad skyriaus veikloje noriai ir energingai dalyvauja jauni mokytojai.

   Tikimasi, kad ši LIMA grupė netik aktyviai dirbs, bet ir įkvėps vienytis kitus Dzūkijos mokytojus.

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 1 iš 2