Home Renginiai 2020 LIMA delegatų suvažiavimas
2020 LIMA delegatų suvažiavimas
Parašė Administratorius   

dovana 2020n2020

2020 m. spalio 9 dieną įvyko Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos delegatų suvažiavimas. Spalvotas ruduo į Pakruojo „Atžalyno“ gimnaziją surinko Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos (LIMA) skyrių delegatus.

Suvažiavimo metu išklausyta LIMA tarybos pirmininkės Žanetos Vaškevičienės ataskaita, kurioje buvo aptarti metų darbai, pasiekimai ir problemos. Suvažiavimo dalyviai išsakė savo nuomonę apie asociacijos darbą ir jo pagerinimo galimybes. Taip pat suvažiavimo metu buvo išklausyta revizijos komisijos ataskaita.

Tradiciškai didelio susidomėjimo sulaukė asociacijos skyriuose vykdomos veiklos analizė. LIMA skyrių pirmininkai, pasakodami apie vykdomą veiklą, sukėlė klausiusių susižavėjimą ir apgailestavimą, kad šiuo neramiu ir nuolat planus koreguojančiu laikotarpiu sunku susitikti siekiant pasidalinti gerąja patirtimi.

LR Seimo narys, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narys Arūnas Gumuliauskas kalbėdamas su suvažiavimo delegatais, pabrėžė istorijos mokymo svarbą.

LIMA suvažiavimas visada gera proga pasidalinti mintimis ir patirtimi bei aptarti aktualias problemas. Ypač svarbi ir daug diskusijų sukėlė bendrųjų ugdymo programų ugdymo programų problematika, vėl pabrėžtas dalykų programų suderinamumo klausimas.

Suvažiavimo metu buvo išrinkta taryba 2017-2019 metų kadencijai:

Robertas Ramanauskas – LIMA tarybos pirmininkas

Paulius Bakanas – LIMA tarybos pirmininko pavaduotojas

Žaneta Vaškevičienė – LIMA tarybos pirmininko pavaduotoja

Asta Lukšienė – LIMA tarybos narė, sekretorė

Audronė Janavičienė – LIMA tarybos narė, iždininkė

Nariai:

Vaidas Pamparas

Jūratė Jarmalauskienė

Odeta Jonykienė

Simona Stankutė

Egidijus Sereičikas

Saulius Mikuckis

Pasibaigus suvažiavimo darbui, delegatai pasinaudojo proga susipažinti su Pakruojo istoriniais objektais