Home LIMA skyriai Stipriname savo veiklą ir atsinaujiname
Stipriname savo veiklą ir atsinaujiname
Parašė Žaneta Vaškevičienė ir Robertas Ramanauskas   

   Džiaugiamės galėdami atnaujinti ir aktyvinti savo asociacijos narystę ir visiems mums svarbias veiklas. Moksleivių atostogos buvo geras metas susitikti ir pabendrauti vieniems su kitais, pasidalinti bendrais profesiniais džiaugsmais ir idėjomis. Kovo 29 dieną Rokiškio rajono švietimo centre susirinko kad ir negausi, bet šviesi, iniciatyvi, kupina entuziazmo vietinių istorijos mokytojų grupė. Lietuvoje vykstanti nuolatinė švietimo kaita, nauji iššūkiai skatina telktis ir dalintis ne tik savo lūkesčiais, bet ir gerąja patirtimi, todėl rokiškėnai mokytojai nusprendė sukurti LIMA skyrių. Įgyvendinti šį sumanymą jiems padėjome mes, LIMA tarybos nariai Robertas Ramanauskas ir Žaneta Vaškevičienė. LIMA Rokiškio rajono skyriaus pirmininke vienbalsiai buvo išrinkta Juodupės gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Rima Šimėnienė, o iždininku – J.Tumo-Vaižganto gimnazijos istorijos mokytojas metodininkas Erikas Gaigalas. Įkūrę skyrių, pasidalijome mintimis apie asociacijos veiklą.

   Rima Šimėnienė kalbėjo, kad svarbu aktyvinti istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytojų metodinės patirties sklaidą ne tik rajone, bet ir respublikoje, būti atviriems naujovėms ir šiuolaikiniam atnaujintam ugdymo ir ugdymosi procesui. Naujai išrinkta LIMA Rokiškio skyriaus pirmininkė Rima Šimėnienė tikisi, kad Rokiškio rajono istorijos mokytojai bus aktyvūs asociacijos veikloje.

    Džiugu, kad Rokiškio istorijos mokytojai asociacijos veikloje pastebėjo teigiamų pokyčių, rengiant istorijos olimpiados programą ir užduotį, išsakė pageidavimą organizuoti istorijos olimpiadą ir žemesniųjų klasių mokiniams, užsiminė, kad reikėtų kalbėti ne tik apie mokinių, bet ir apie mokytojų motyvaciją ir skatinimą.

   Kolegoms surengėme ir kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Istorijos Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimas: veiklos planavimas, ugdymo turinio diferencijavimas ir mokymo individualizavimas istorijos pamokose, naudojant MIKO knygą "Mūsų istorija", tuo pačiu pristatėme naujai išleistą mokymo priemonę ,,Mūsų istorija. Naujieji laikai“. Pateikėme metodines rekomendacijas, kaip kompiuterinėmis mokymo priemonėmis, elektroniniais leidiniais individualizuoti mokymą, kelti mokinių mokymosi motyvaciją, skatinti domėjimąsi mokomuoju dalyku. Aptarėme, kaip planuoti ir organizuoti mokytojų darbą IX–XII klasių koncentruose, aktyviai panaudojant naujausias IKT galimybes.

    Tikimės, kad ir kitų Lietuvos miestų istorijos mokytojai atkurs savo rajonuose asociacijos skyrius ir įneš naujų idėjų ir pasiūlymų, kaip efektyviau siekti mums visiems rūpimų klausimų ir problemų sprendimo.