Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos mokymai Spausdinti
Parašė Žaneta Vaškevičienė   
Sekmadienis, 24 Lapkritis 2013 18:25

 

1l

   Džiaugiamės, kad mūsų asociacija auga ir stiprėja. LIMA taryba, siekdama aktyvinti asociacijos narių veiklą, suorganizavo mokymus savo asociacijos skyrių vadovams ir iždininkams.  Mokymai vyko Vilniaus Antakalnio gimnazijoje. Atvyko ir suinteresuoti asociacijos skyrių kūrimu istorijos mokytojai. Renginio pradžioje  Saulius Jurkevičius, LIMA tarybos pirmininko pavaduotojas, programos rengimo darbo grupės pirmininkas, pristatė XXIV Lietuvos mokinių istorijos olimpiados programą, literatūros sąrašą, paaiškino,  į ką labiau atkreipti dėmesį ruošiant mokinius istorijos olimpiadai. Olimpiados tematiką ir problematiką  pakomentavo  Dr. Zita Medišauskienė, Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotoja.

   Nuo 2010 m. ŠMM kartu su UPC remia Švietimo bendruomenių asociacijas.Buvo organizuoti mokymai ir stažuotės mokomųjų dalykų asociacijų tarybų nariams. Mūsų asociacijos taryba taip pat tobulinosi šiuose mokymuose ir įgytas žinias perteikė į renginį atvykusiems asociacijos skyrių vadovams ir iždininkams. Romaldas Navickas, LIMA narys, vienas iš renginio organizatorių,  kalbėjo apie finansų valdymą, Violeta Kriščiūnienė, LIMA tarybos pirmininkė,  -  apie viešuosius ryšius. Lucija Pobedinska  pamokė, kaip valdyti projektus. Asta Lukšienė skaitė pranešimą „Žmogiškieji ištekliai“. Robertas Ramanauskas perteikė idėjas, išgirstas mokymuose apie švietimo politiką.

Akimirkos iš mokymų

100 8478 3l 4l 

100 8508 100 8527

 100 8665 DSCF6484 DSCF6491

DSCF6493 DSCF6513 

   Žaneta Vaškevičienė, LIMA tarybos pirmininko pavaduotoja, supažindino su UPC organizuotoje stažuotėje į Estiją,  įgyta informacija apie Estijoje veikiančių mokytojų asociacijų veiklą ir problemomis bei pateikė įžvalgų LIMA asociacijos veiklai tobulinti. Mokytojai turėjo galimybę pabendrauti ir padiskutuoti  apie tai, kaip aktyvinti LIMA veiklą ir skyrių kūrimą, kaip  kartu spręsti šiuo metu aktualias istorijos mokymo problemas ir , ką kiekvienas galime padaryti, kad LIMA veikla būtų prasmingesnė. Buvo pasiūlymų, kad reikia stiprinti asociacijos vaidmenį istorijos mokytojų bendruomenėje, kad reikia siekti, jog asociacijos nariai teiktų rekomendacijas mokytojų atestacijai, darytų įtaką sprendžiant priimant svarbius švietimą reglamentuojančius dokumentus, skatintų aktyvius asociacijos narius ir pan.

5l

  Antra mokymų dalis vyko  LDK valdovų rūmuose, kur Gediminas Gendrėnas, edukacijos ir lankytojų centro vedėjas, asociacijos nariams pravedė apžvalginę ekskursiją ir supažindino su edukacinėmis programomis. Jam talkino Vida Kaunienė, edukacijos grupės administratorė – vyresnioji muziejininkė, edukacinių renginių vadovai -  Daiva Tuinylienė, Donatas Jokūbaitis, Ieva Baublytė, Saulius Poderis, iIstorijos mokytojos- stažuotojos Rasa Kaušakienė ir Nelė Kostinienė.

  Tikimės, kad asociacijos nariai, dalyvavę mokymuose, įgijo idėjų, kurias pritaikys savo veikloje bei pasidžiaugė savo kolegų bendryste.

                                   Renginio nuotraukas žiūrėkite galerijoje