Home
Straipsnis


Ar Vakarų radijo stotys apgavo mūsų partizanus? PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Zigmas Vitkus Bernardinai.lt   
Penktadienis, 29 kovas 2013 13:54

 

Untitled

Vienas iš gyvybingiausių lietuvių istorinės sąmonės mitų – plačiai paplitęs manymas, kad Vakarų valstybės suvedžiojusios ir apgavusios mūsų partizanus. Esą per „laisvojo pasaulio“ radijo stotis sklido raginimai kovoti, žadant greitai ateisiančią paramą, tuo tarpu ji taip ir neatėjo. Tačiau istoriniai tyrimai rodo ką kita.

Plačiau...
 
Parašė Bernardinai.lt   

Kard. Audrys Juozas Bačkis apie popiežiaus išrinkimą – tiesiai iš Vatikano

2013-03-14
 
Bažnyčiai besidžiaugiant naujojo popiežiaus Pranciškaus išrinkimu, Romoje tebesantis konklavoje dalyvavęs kardinolas Audrys Juozas Bačkis sutiko pasidalinti įspūdžiais apie naująjį Bažnyčios vadovą ir lūkesčiais iš jo tarnystės.
Plačiau...
 

Vytautas Sinkevičius,

Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto

Konstitucinės teisės katedros profesorius

 

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m vasario 16 d. Deklaracija

Lietuvos teisės sistemoje

 

Skaitant Deklaraciją apima pagarbus jaudulys. Ir pasididžiavimas. Pasididžiavimas tuo, kad tokia Deklaracija buvo parašyta. Negali nesistebėti, kokios didelės dvasios ir pasiaukojimo buvo žmonės, kokį begalinį tikėjimą, kad okupuota Lietuvos valstybė vėl bus laisva, jie turėjo, kai partizanų bunkeryje, žibalinės lempos šviesoje, aplinkui siaučiant sovietų kariuomenės daliniams, tykant mirtiniems pavojams kūrė šį unikalų dokumentą. Dokumentą, kuriame atsispindi ir skaudi to meto Lietuvos istorinė patirtis, ir tautos pasiryžimas priešintis Sovietų Sąjungos okupacijai, ir gilios įžvalgos apie tai, kokia turėtų būti Lietuvos valstybė, kai ji vėl taps nepriklausoma.

Pilnas tekstas

 
J. Ratzinger / Benediktas XVI. Gimimas iš Mergelės – mitas ar istorinė tiesa? PDF Spausdinti El. paštas
Parašė http://www.katalikuleidiniai.lt   

2012-12-18

Laukdami popiežiaus Benedikto XVI knygos „Jėzus iš Nazareto. Prologas. Pasakojimai apie vaikystę“ lietuviško leidimo siūlome dar vieną jos ištrauką.

Arcabas (g. 1926). Švč. M. Marija lanko Elžbietą. Bet pagaliau visiškai rimtai turime paklausti: Ar tai, ką abu evangelistai Matas ir Lukas skirtingai ir remdamiesi skirtingomis tradicijomis praneša apie Jėzaus pradėjimą Mergelėje Marijoje Dvasios veikimu, yra istorinė tikrovė, realus, istorinis įvykis, ar vis dėlto pamaldi legenda, kuria savaip norima išreikšti ir paaiškinti Jėzaus slėpinį?

Pirmiausia pradedant Eduardu Nordenu († 1941) ir Martinu Dibeliusu († 1947), pasakojimo apie mergeliškąjį Jėzaus gimimą ištakų mėginta ieškoti religijos istorijoje ir manyta jas atradus Egipto faraonų pradėjimo ir gimimo istorijose. Antra giminingų vaizdinių sritis aptikta ankstyvajame judaizme, vėlgi Egipte, Filono Aleksandriečio († po 40 po Kr.) mokyme. Vis dėlto abi vaizdinių sritys viena nuo kitos labai skiriasi. Vaizduojant dieviškąjį faraonų pradėjimą, kai dievybė fiziškai suartėja su motina, galiausiai siekiama teologiškai įteisinti valdovo kultą; tai politinė teologija, trokštanti nukelti karalių į to, kas dieviška, plotmę ir taip įteisinti jo pretenziją į dieviškumą. Filono pasakojimas apie protėvių sūnų gimimą iš dieviškosios sėklos, priešingai, yra alegorinio pobūdžio. „Protėvių žmonos... virsta dorybių alegorijomis. Kaip tokios, jos tampa nėščios nuo Dievo ir savo vyrams pagimdo per jas įkūnytas dorybes“ (Gnilka, op. cit., p. 25). Kaip toli peržengiama alegorijos riba, nustatyti sunku.

Skaityti daugiau...
 
Mokykla 2012 PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Žaneta Vaškevičienė   

Lapkričio 23-25 dienomis antrą kartą Lietuvoje vyko paroda ,, Mokykla 2012". Džiaugėmės galimybe pamatyti, kaip keičiasi Lietuvos švietimas, susipažinti su naujomis, moderniomis, inovatyviomis mokymo priemonėmis, jas aptarti su kolegomis ir net aplenkti Akropolyje savaitgalyje vykusią akciją ,,Jamam". Džiugu buvo matyti tiek autobusais iš visos Lietuvos atvykusių ir švietimo naujovėmis besidominčių mokytojų. Vietoj akcijos „Jamam“ jie pasirinko tai , kas aktualu šiuolaikiškam mokytojui – „Mokykla 2012“. Istorijos mokytojų asociacijos tarybos nariai taip pat aktyviai dalyvavo edukaciniuose renginiuose. Ypač naudingas renginys buvo ,,Švietimo asociacijos: kaip sekėsi įgyvendinti projektus". Pabendravome su kitų Lietuvos švietimo asociacijų atstovais, susipažinome su jų vykdomais projektais, pasisėmėme idėjų.

 

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 4 iš 5