Home Olimpiados
Olimpiados

 

laikrodukai 150x113 7d8fb58097eca1ae05fbcc148ba3ac8aXXIV Lietuvos mokinių istorijos olimpiados programa

Tautinis atgimimas: nuo spaudos draudimo įvedimo iki Vasario 16-osios akto paskelbimo

 

XIX a. raidos ypatybės Europoje ir Lietuvoje.

Kas buvo XIX amžius Lietuvoje? Kas buvo Lietuva XIX amžiuje?

Lietuvos ūkis ir visuomenė XIX a. antroje pusėje. Kapitalistinio gamybos būdo įsitvirtinimas Lietuvos ūkyje. Socialiniai pokyčiai mieste ir kaime. Lietuvos pramonės raida. Valstietijos socialinė diferenciacija. Inteligentijos formavimasis.

Religinė ir etninė Lietuvos gyventojų struktūra. Bažnyčios padėtis tuometinėje visuomenėje. Katalikų, Evangelikų, Stačiatikių bažnyčios.

Administracinis-teritorinis Lietuvos suskirstymas. Demografiniai pokyčiai. Emigracija.

Visuomeninė ir kultūrinė raida Lietuvoje. Rusinimo politika. Knygnešiai ir jų vaidmuo spaudos draudimo metais. Nelegali lietuviška spauda: mėnraščiai „Aušra“, „Varpas“, „Tėvynės sargas“, „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“. Slaptosios mokyklos ir daraktoriai. Kražių skerdynės. Politinių partijų kūrimasis, jų programos ir veikla.

Skaityti daugiau...
 
2013 m. istorijos olipmiada

2013 m. istorijos olimpiados 2-ojo etapo užduotis ir vertinimo instrukcija

2013 m. istorijos olimpiados 3-ojo etapo užduotis ir vertinimo instrukcija

 
XXIII Lietuvos mokinių istorijos olimpiados programa

„Lietuvių tautos kova dėl valstybingumo atkūrimo 1940-1990 m.“

Priešinimasis sovietizacijai 1940 birželio 15 d.-1941 birželio 22 d. Liaudies seimo rinkimai ir jo nutarimai. Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga (LLKS), Lietuvių aktyvistų frontas (LAF), jų lyderiai. 1941 m. birželio sukilimas. J. Ambrazevičiaus (Brazaičio) vyriausybės sudarymas ir veikla.

Lietuvos diplomatinė tarnyba 1940–1945 m.

Stasio Lozoraičio paskyrimas Lietuvos diplomatijos šefu. Lietuvos diplomatų protestai prieš Lietuvos valstybės okupaciją. LDT atstovavimas Lietuvos valstybei 1940 m.: pasiuntinių susitikimai ir pasitarimai Berne, Romoje bei jų nutarimai. Kybartų aktai, jų reikšmė ir vertinimai. Išlikusių diplomatinių atstovybių bei konsulatų veikla ir diplomatų pasitarimai. Bandymai sudaryti egzilinę vyriausybę.

Skaityti daugiau...
 
2012-2013 m.m. istorijos olimpiada

2012-2013 m.m. istorijos olimpiados tema „Pasipriešinimo istorija nuo 1940 m. birželio 15 d. iki 1990 m. kovo 11 d.“. Darbo grupė, vadovaujama LEU Lietuvos istorijos katedros vedėjo doc. dr. Deimanto Karvelio, rengia olimpiados programą ir literatūros sąrašą. Darbo grupėje yra ir LIMA tarybos Garbės pirmininkas Eugenijus Manelis, LIMA tarybos pirmininko pavaduotojas Saulius Jurkevičius bei tarybos narys Robertas Ramanauskas.

 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 5 iš 5