Home Straipsniai Mokykla 2012
Mokykla 2012 PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Žaneta Vaškevičienė   

Lapkričio 23-25 dienomis antrą kartą Lietuvoje vyko paroda ,, Mokykla 2012". Džiaugėmės galimybe pamatyti, kaip keičiasi Lietuvos švietimas, susipažinti su naujomis, moderniomis, inovatyviomis mokymo priemonėmis, jas aptarti su kolegomis ir net aplenkti Akropolyje savaitgalyje vykusią akciją ,,Jamam". Džiugu buvo matyti tiek autobusais iš visos Lietuvos atvykusių ir švietimo naujovėmis besidominčių mokytojų. Vietoj akcijos „Jamam“ jie pasirinko tai , kas aktualu šiuolaikiškam mokytojui – „Mokykla 2012“. Istorijos mokytojų asociacijos tarybos nariai taip pat aktyviai dalyvavo edukaciniuose renginiuose. Ypač naudingas renginys buvo ,,Švietimo asociacijos: kaip sekėsi įgyvendinti projektus". Pabendravome su kitų Lietuvos švietimo asociacijų atstovais, susipažinome su jų vykdomais projektais, pasisėmėme idėjų.

 

Robertas Ramanauskas pristatė mūsų asociacijos projektą – naują, tik pradedančią veikti istorijos mokytojų svetainę.

Dalyvavome apskritojo stalo diskusijoje apie rytdienos mokytojus. Diskusijoje Saulius Jurkevičius akcentavo, kad rytdienos mokytojui išlieka svarbi didaktinė kompetencija, asmeninės savybės, vertybinės nuostatos, charizma, novatoriškumas, iniciatyvumas, pilietiškumas, idealizmas.

Diskusijos dalyviai kalbėjo, kad rytdienos mokytojas kaip ir šiandienos mokytojas turės nuolat mokytis, būti visuomeniškas, orus, gerbiamas savo mokinių. Mokytojui reikės gerai matyti kiekvieną savo mokinį, bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos bendruomene (ypač mokinių tėvais), prisiimti atsakomybę dėl mokinių mokymosi pažangos, išmanyti naujas technologijas, vaidinti įvairius vaidmenis.

Buvo leista pasvajoti, kokį mokytoją norėtume matyti ateityje: akcentuota, kad svarbu, jog mūsų valstybėje būtų suvokta mokytojo reikšmė, kad Lietuvos švietimas taptų prioritetine valstybės sritimi. Ir nereikėtų pamiršti, kad mokytojas taip pat yra visuomenės dalis.

Parodoje Evaldas Bakonis pristatė naują, savo sukurtą mokymo priemonę ,,Visraktis į istorijos egzaminąˮ.

Leidinyje siūloma visokeriopa pagalba besirengiančiam istorijos egzaminui. Jame galima rasti patarimų, kaip rengtis istorijos brandos egzaminui. Pateiktas pagrindinių žinių konspektas pagal nuo 2013 metais pradedančią galioti valstybinio istorijos brandos egzamino programą, įvairiausių tipų užduotys ir metodiniai patarimai, kaip jas atlikti. Beje, leidinio pabaigoje galima rasti tai, kas patinka mokytojams - pateiktų užduočių atsakymus...