Home LIMA skyriai Išrinktas naujos sudėties LIMA Tarybos pirmininkas
Išrinktas naujos sudėties LIMA Tarybos pirmininkas
Parašė Asta Lukšienė   

2012 metų spalio 29 dieną vykusiame Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos (LIMA) suvažiavime išrinkta 2012-2014 metų kadencijos Taryba. 2012 metų lapkričio 6 dieną įvyko pirmas naujos sudėties Tarybos posėdis. Jo metu tarybos nariai, vadovaudamiesi LIMA įstatais, atviru balsavimu Tarybos pirmininke antrajai kadencijai išrinko Violetą Kriščiūnienę. Ji LIMA Tarybai vadovauja nuo 2011 metų balandžio. Pavaduotojais išrinkti Saulius Jurkevičius ir Žaneta Vaškevičienė, sekretore - Asta Lukšienė ir iždininku - Romaldas Navickas.