Home Olimpiados 2012-2013 m.m. istorijos olimpiada
2012-2013 m.m. istorijos olimpiada

2012-2013 m.m. istorijos olimpiados tema „Pasipriešinimo istorija nuo 1940 m. birželio 15 d. iki 1990 m. kovo 11 d.“. Darbo grupė, vadovaujama LEU Lietuvos istorijos katedros vedėjo doc. dr. Deimanto Karvelio, rengia olimpiados programą ir literatūros sąrašą. Darbo grupėje yra ir LIMA tarybos Garbės pirmininkas Eugenijus Manelis, LIMA tarybos pirmininko pavaduotojas Saulius Jurkevičius bei tarybos narys Robertas Ramanauskas.