Home Straipsniai ĮSPŪDŽIAI PO STAŽUOTĖS GRAIKIJOJE
ĮSPŪDŽIAI PO STAŽUOTĖS GRAIKIJOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė LIMA Rokiškio skyriaus pirmininkė Rima Šimėnienė, Juodupės gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė   

     Pagal ERASMUS+ KA1 pagrindinio veiksmo Rokiškio švietimo skyriaus inicijuotą projektą ,,Pagrindinio ugdymo pakopoje dirbančių mokytojų kompetencijų tobulinimas ir lyderystės plėtra Rokiškio r. mokyklose", kovo 21-25 dienomis šeši rajono istorijos ir lietuvių k. mokytojai dalyvavo stažuotėje Graikijoje, Atėnų mieste. Stažuotės tema – „Efektyvus mokytojų bendradarbiavimas. Integruoto ir holistinio ugdymo organizavimas Graikijos mokyklose."
    Jau pirmosiomis dienomis lankėmės trijose mokyklose: pradinėje Maraslion, eksperimentinėje Atėnų gimnazijoje, Ilijono licėjuje ir mokytojų mokymo centre. Stebėtose pamokose, pokalbiuose su mokytojais ir mokyklų administracija, mokytojų mokymo centro vadovais
susipažinome su Graikijos švietimo sistema. Sužinojome, kad nuo 6 iki 12 metų vyksta pradinis ugdymas- dimotiko (1-6 klasės), nuo 12 iki 15 metų - privalomas pagrindinis vidurinis išsilavinimas – gymnasio (7-9 klasės) ir nuo 16 iki 18 metų - aukštesnysis vidurinis išsilavinimas – licėjus (10-12 klasės).

    Graikijoje mokyklos yra valstybinės ir privačios. Kai kuriose sustiprintas vienas dalykas. Didmiesčiuose yra ir muzikos, ir religinių gimnazijų. Dalis gimnazijų yra eksperimentinės - excellence gimnazijos: stojant į jas laikomi egzaminai, baigus – taip pat (pakliūna ne visi norintys). Visos šalies mokyklos dirba pagal bendrą valstybės parengtą ugdymo planą ir vienodus visų dalykų vadovėlius. Kol kas nėra integruotas specialiųjų poreikių vaikų mokymas. Jei klasėje susidaro 3 mokiniai, turintys specialiųjų poreikių, mokykla samdo asistentą, kuris gauna atlygį iš „specialiųjų" lėšų, bet valstybė už tokį ugdymą nemoka. Pradinėje mokykloje 1-2 kl. mokiniai vertinami raidėmis: A,B,C; 3-6 kl. mokiniai – balais: nuo 1 iki 10. Gimnazijoje ir licėjuje vertinama 20 balų sistema. Iš dalykų, kurių vidurkis nesiekia 10 balų, vėliau laikomi testai, jei jų mokiniai neišlaiko, lieka kartoti kurso.
    Kiekviena gimnazijos klasė turi savo auklėtoją, kuris atsakingas tik už ugdymą. Be auklėtojo tokiose mokyklose yra dar mokytojų - mentorių, atsakingų už atskiras sritis: lankomumą, elgesio pažeidimus ir pan. Mokyklose nėra nei psichologo, nei socialinio darbuotojo, nei sekretoriato (šiuos darbus atlieka mokytojai). Paskutinius 2 metus mokyklos nedalyvauja PISA (15 metų mokinių pasiekimų) tyrime, nėra nacionalinių testų – neva dabartiniai politikai nenori, kad pasiekimai būtų viešinami ir lyginami su kitomis šalimis.
Įsteigtos eksperimentinės mokyklos, galinčios dalyvauti projektuose, koreguoti ugdymo planą, atsisakyti egzaminų pasitikėdamos metiniais įvertinimais ir pan. Nuo 2015 m. visose Graikijos mokyklose mokytojai vertina savo vadovus ir pavaduotojus. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas nėra reglamentuotas iki šiol. Tik valstybės programoje nurodyta, kokius kursus turi išklausyti mokytojas. Visi jie finansuojami ES projektų lėšomis. 360 val. šiuolaikinio modernaus ugdymo kursai privalomi tik pradėjusiems dirbti pedagogams. Kitus seminarus mokytojai renkasi laisvai.
    Stažuotės metu neįkainuojama buvo pažintis su Atėnų istoriniu- kultūriniu paveldu. Aplankėme Akropolį, išvaikščiojome senąjį Plaka rajoną, matėme begalę aikščių ir paminklų, kuriuose įamžinti svarbūs antikos istoriniai ir kultūros veikėjai, žymūs žmonės. Išplaukę į kruizą Egėjo jūra, aplankėme Paross, Hydros ir Aeginos salas , susipažinome su jų unikalumu ir nuostabiu kraštovaizdžiu.
Kovo 25 dieną, Graikijos nepriklausomybės dieną, kartu su daugybe graikų stebėjome karinį paradą, stebėjomės didele pagarba II pasaulinio karo veteranams, begaliniu tautos patriotizmu ir pagarba istorijai.
    Tai ką stažuotės metu sužinojome, pamatėme, grįžę perdavėme rajono mokytojams, vykdydami sklaidos renginius. Kiekviena mokytoja praturtino savo pamokas Atėnų mokyklose pamatytais naujais ugdymo metodais, rengė su mokiniais projektus, demonstravo kelionės nuotraukas.
     Džiugina tai, kad užmezgėme draugiškus ryžius su Atėnų mokytojais ir mokyklomis ir inicijavome savo mokyklų prisijungimą prie Atėnų Maraslion mokyklos ERASMUS+KA2 projekto, todėl su didele viltimi lauksime galimybės priimti svečius Lietuvoje.

Aukscarončiausia Atėnų akropolio vieta - 146 metrai virscaron jūros lygio Mobile Rokiscaronkio rajono istorijos mokytojos Limina Kraskauskienė ir Rima Scaronimėnienė prie demokratijos pradininko Periklio paminklo Atėnuose Mobile Partenono  griuvėsiai Mobile  Maraslion pradinės mokyklos   5-6 -okų klasė Mobile Maraslion pradinės mokyklos direktorė antrokų pamokoje Mobile Prie Maraslion mokyklos vartų Mobile

Rokiscaronkio rajono mokytojai Graikijos Neprikalusomybės dienos minėjime Mobile