Home LIMA skyriai LIMA skyriu Šakių rajone
LIMA skyriu Šakių rajone

      Balandžio  25 d. grupelė Šakių rajono istorikų vyko į Vilkaviškį.  Čia  vyko XXIV –oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada “Tautinis atgimimas nuo spaudos draudimo įvedimo iki vasario 16-osios akto paskelbimo”. Susitikome su  LIMA tarybos nariais (kartu ir olimpiados žinių vertintojais), kurie pokalbių - diskusijų metu pateikė informaciją apie švietimo naujoves, kalbėjo apie  būtinybę įvesti privalomą istorijos egzaminą, egzamino vertinimo kriterijus. Pokalbio metu LIMA Tarybos pirmininko pavaduotojas Saulius Jurkevičius pasiūlė mums įsteigti LIMA skyrių  Šakių rajone. Jam pritarė  LIMA Tarybos pirmininkė Violeta Kriščiūnienė ir LIMA Tarybos narys Andrius Porutis. Bendru sutarimu nutarėme įkurti LIMA skyrių Šakių rajone.  Nariais tapo A. Urbaitienė, B. Ambraziūnienė, I. Liubinienė, A. Grigienė, I. Strokiene, R. Dėdynienė, D. Jakavičius ir V. Zokas.  LIMA Šakių rajono pirmininke išrinkta Roma Dėdynienė, išdininke Asta Ubaitienė, posėdžio sekretore Irena Strokienė.  Stojusieji į LIMA buvo apdovanoti  UGDA leidyklos pratybų sąsiuviniais 9,10 ir11-12 klasėms bei dokumentiniu 3 dalių filmu  “Lūžis Prie Baltijos”.

Maloniai kviečiame visus rajono istorikus stoti į LIMA skyrių Šakių rajone ir aktyviai dalyvauti skyriaus  veikloje.