Home Olimpiados 2014 Istorijos olimpiada
2014 Istorijos olimpiada

2014 metų xxiv Lietuvos mokinių istorijos olimpiados „Tautinis atgimimas nuo spaudos draudimo įvedimo iki vasario 16-osios akto paskelbimo“ II etapo užduotys, vertinimo instrukcija.