Home LIMA skyriai Susikūrė nauji LIMA skyriai Šiaulių regione
Susikūrė nauji LIMA skyriai Šiaulių regione
Parašė Andrius Porutis   

   Kovo 26 d. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje buvo susirinkę Šiaulių, Kelmės bei Radviliškio miestų ir rajonų mokyklų istorijos mokytojai. Susirinkime taip pat dalyvavo iš Vilniaus atvykę LIMA tarybos nariai Saulius Jurkevičius, Faustas Meškuotis ir Andrius Porutis, kurie trumpai pristatė asociacijos veiklą, apžvelgė jos siekius ir veiklos perspektyvas. Džiugu, kad dauguma susirinkimo dalyvių pritarė minčiai, kad šalies istorijos mokytojams yra svarbu telktis bendrų tikslų įgyvendinimui. Buvo įkurti keturi LIMA skyriai, kuriuose yra daugiau nei trisdešimt narių.

Šiaulių miesto skyriaus pirmininke buvo išrinkta J. Janonio gimnazijos mokytoja Elvyra Rickevičiūtė, Šiaulių rajono – Meškuičių gimnazijos mokytoja Rosita Serpauskienė, Kelmės rajono – Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurinės mokyklos mokytojas Evaldas Butkus, Radviliškio rajono – Gražinos pagrindinės mokyklos mokytoja Laima Škėmienė.

Vėliau Saulius Jurkevičius pristatė istorijos brandos egzamino esmines naujoves ir vertinimo sistemos pokyčius, susirinkimo dalyviai diskutavo įvairiais klausimais.

Dėkojame Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijai, sudariusiai galimybę surengti šį susitikimą ir kolegoms, radusiems galimybių į jį atvykti bei tapusiems asociacijos nariais. Tikimės, kad negalėję susirinkime dalyvauti mokytojai, susisiekę su skyrių vadovais,taip pat taps Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos nariais, o kitų miestų ir rajonų kolegas kviečiame pasekti šiuo pavyzdžiu ir taip pat įkurti LIMA skyrius.