Home Dokumentai LIMA skyriaus finansų apskaita
LIMA skyriaus finansų apskaita
Trečiadienis, 27 kovas 2013 12:36

Patvirtinta  LIMA Tarybos

2012 – 10 – 10 Protokolas Nr. 13

 

LIMA    skyriaus finansų apskaita

LIMA skyrius nėra juridinis asmuo, todėl  neturi sąskaitos banke ir finansai tvarkomi pagal supaprastintą buhalterinę apskaitą. Grynųjų pinigų priėmimas ir išmokėjimas vykdomas pagal Lietuvos respublikos finansų ministro 2005-08-12 įsakymas Nr. 1K-240 (Žin., 2005, Nr. 101-3771), kuriuo patvirtintos Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės. Remiantis šiuo įsakymų skyrius sudaro  metinį ir mėnesio grynųjų pinigų judėjimo apsakitas. Gautos pajamos  ir išlaidos  patvirtinamos grynųjų pajamų priėmimo ir išdavimo kvitais (Priedas Nr.1 ir 2.). Kiekvienų finansinių metų apskaita tvarkoma atskirai ir kaupiama segtuvuose. Metų pradžioje į segtuvą įsegamas praėjusių metų pajamų ir išlaidų balansas ir paeiliui kaupiami gautų ir išmokėtų pinigų kvitai. Mėnesio pabaigoje pajamos / išlaidos suskaičiuojamos ir  surašomas mėnesio pajamų ir išlaidų aktas (Priedas Nr. 3.). Tokia pat tvarka vedama ir kitų mėnesių finansų apskaita. Nevykdžius per mėnesį piniginių operacijų mėnesio aktas nerašomas. Pasibaigus finansiniams metams sudaromas metų balansas (Priedas Nr. 4.). Metinis balansas iki sausio 15 dienos pateikiamas LIMA tarybai.

 

Priedas Nr.1

Priedas Nr.2

Priedas Nr.3

Priedas Nr.4