Home Istorija Lietuvos istorija
Lietuva Rusijos imperijoje. Pirmasis pasaulinis karas (1795-1918) PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Eugenijus Manelis   
Penktadienis, 22 kovas 2013 18:05

 

 

Šaltiniai

 

Jonas Basanavičius. Mano gyvenimo kronika ir nervų ligos istorija, 1851-1922 [Tai Jono Basanavičiaus autobiografija, parašyta 1922 m. Atskira knyga pirmą kartą buvo išleista 1936 m.]

http://www.antologija.lt/pdf/20.pdf

 

Jonas Basanavičius Priekalba

http://antologija.lt/text/jonas-basanavicius-priekalba

 

Simonas Daukantas. Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių [Pilnas 1845 m. Peterburge išleisto veikalo tekstas]

http://www.antologija.lt/text/simonas-daukantas-budas-senoves-lietuviu-kalnenu-zemaiciu/

 

Vincas Kudirka.  Laisvos valandos. Satyros.Viršininkai. Margas paveikslėlis

http://www.antologija.lt/text/vincas-kudirka-laisvos-valandos-satyros/4

 

Vincas Kudirka. Lietuvos tilto atsiminimai

http://www.antologija.lt/text/vincas-kudirka-laisvos-valandos-satyros/10

 

 

Mediateka

 

 

Būtovės slėpiniai. Žemaičių vyskupija ir Motiejus Valančius

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/15029

 

 

1812 metų Rusijos – Prancūzijos karas.

 

Virtuali Lietuvos nacionalinio muziejaus paroda:  Lietuva ir 1812 metų Prancūzijos–Rusijos karas

http://www.lnm.lt/virtualios-parodos/lietuva-ir-1812-met-pranczijosrusijos-karas.html?task=view

 

Virtuali paroda „1812 m. karas ir Lietuva istorijos šaltiniuose“

http://www.archyvai.lt/lt/lvia_virtualios_parodos/1812-m.-karas-vqbt.html

 

 

1831 metų sukilimas

 

Dokumentas apie 1831 metų sukilimo dalyvius

http://www.voruta.lt/dokumentas-apie-1831-metu-sukilimo-dalyvius/

 

Česlovas Iškauskas. 1831 m. sukilimas: lenkų ir lietuvių vienybės nostalgija

http://www.iskauskas.lt/2011/03/13/1831-m-sukilimas-lenku-ir-lietuviu-vienybes-nostalgija/

 

Antanas Kulakauskas. 1830 metų sukilimas
http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/1.php?id=11610

 

Pasivaikščiojimai pakampėmis: senasis kelias Vilnius – Kaunas

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-12-05-pasivaiksciojimai-pakampemis-senasis-kelias-kaunas-vilnius/73097/comments

 

50 litų moneta skirta 1831 metų sukilimui ir jos herojės Emilijos Pliaterytės 200-osioms gimimo metinėms. Teksto autorė Zita Medišauskienė

http://www.lb.lt/lankstinukas_pliaterytei

 

Simas Sužiedėlis. Su dalgiu prieš patranką

http://aidai.us/index.php?option=com_content&view=article&id=7462:is&catid=409:4-liepa-rugpjtis&Itemid=464

 

Virtualios parodos "XIX a. sukilimų dokumentai Kauno apskrities archyve"

1830-1831 m. sukilimo dokumentai . 1863-1864 m. sukilimo dokumentai 

http://www.archyvai.lt/lt/virtualios-parodos.html

 

 

1863-1864 m. sukilimas

 

 

Algirdas Butkevičius. Apie poetą, sukilėlį, Sibiro tremtinį – Edvardą Daukšą

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-02-12-algirdas-butkevicius-poetas-sukilelis-sibiro-tremtinys/95357

 

Bronislovas Genzelis. 1863 metų sukilimas ir tautinė savimonė

 http://www.propatria.lt/2013/03/bronislovas-genzelis-1863-metu.html

 

Algimantas Katilius. Lietuvių vienuolijų dalyvavimas 1863-1864  metų sukilime

http://www.lkma.lt/site/archive/metrastis/XXXII/32-79_112.pdf

 

Vaida Mažvilaitė Sukilimai atminties kultūroje Šiaulių apskrityje

http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2010~D_20100902_231125-71203/DS.005.0.02.ETD

 

Irena Petraitienė. 1863-iųjų sukilimas: Žemaičių vyskupo M. Valančiaus drama

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-01-23-irena-petraitiene-1863-iuju-sukilimas-zemaiciu-vyskupo-m-valanciaus-drama/94001

Darius Staliūnas: 1863 metų sukilimas – Abiejų Tautų tradicijos tąsa

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-01-24-darius-staliunas-1863-metu-sukilimas-abieju-tautu-respublikos-tradicijos-tasa/94172

 

Ieva Šenavičienė. 1863 m. sukilimas ir lietuvių kalba

http://www.tekstai.lt/index.php/zurnalas-metai/125-2006-nr-6-birelis/432-1863-m-sukilimas-ir-lietuviu-kalba.html

 

1863 metų sukilimo muziejus

http://www.kedainiumuziejus.lt/Pub/default.aspx?Page=MuseumDepartment05

 

Juozas Vaišnora  1863 m. sukilimas ir dvasiškija

http://aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=1302&Itemid=148

 

 

Lietuviškos spaudos draudimas. Lietuvių  tautos kova už lietuvišką spaudą

Inga Berulienė, Justinas Lingys. Spaudos draudimo metai ir kelias į laisvę

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-01-10-inga-beruliene-justinas-lingys-spaudos-draudimo-metai-ir-kelias-i-laisve/93421

 

Vilmantas Krikštaponis. Jonas Basanavičius – lietuvių tautos patriarchas

http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2012/02/24/atmi_02.html

 

Paminklai Lietuvos Knygnešiams ir Daraktoriams

http://www.spaudos.lt/Knygnesiu_paminklai/index.html

 

Irena Petraitienė. Seinų vyskupas Antanas Baranauskas: „Takus man išvertė“

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-10-26-irena-petraitiene-seinu-vyskupas-antanas-baranauskas-takus-man-isverte/89896

 

Pražuvęs „Auszros“ archyvas prisikėlė naujam gyvenimui

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-12-09-prazuves-auszros-archyvas-prisikele-naujam-gyvenimui/73429

 

Nijolė Raižytė Vincas Kudirka ir  spaudos lotyniškais  rašmenimis draudimas

http://www.kvb.lt/konferencija/spaudos_paveldas/pranesimai/Raizyte_pranesimas.pdf

 

Retro pabiros apie knygnešių gadynę

http://knyga.kvb.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=135

 

Janina Survilaitė. Lietuvos Knygnešio dienai

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-03-15-janina-survilaite-lietuvos-knygnesio-dienai/97310

 

Antanas Tyla. Lietuvių spaudos draudimas: Lietuvos knygnešiai, jų politinė ir kultūrinė reikšmė

http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/Leidiniai/knygnesiai.lt.htm

 

Vincas Trumpa. Kovos metai dėl savosios spaudos

http://aidai.us/index.php?option=com_content&view=article&id=7279:kn&catid=393:8-spalis&Itemid=445

 

 

Motiejus Valančius

 

Audronė Gedutienė. Motiejus Valančius - nelegaliosios lietuviškos spaudos organizatorius

http://www.spaudos.lt/Istorija/Valancius_Maironis.htm

 

Paulius Jatulis. Motiejus Valančius — idealus vyskupas

http://www.kretingospranciskonai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=505:motiejus..

 

Motiejus Valančius

http://lkma.lt/site/archive/kiti/j-brazaicio-rastai/Brazaicio%20Rastai%20I%20tomas/Brazaicio_rastai_Tomas_I_Valancius2.pdf

 

Motiejus Valančius (1801–1875)

http://www.mab.lt/lt/naujienos/valancius

 

 

 

Laikraštis „Aušra“ ir aušrininkai

 

Aušrininkai.  Iš Bostono enciklopedijos

http://www.spaudos.lt/Istorija/Ausrininkai.htm

 

Jonas Basanavičius ir “Aušra”

http://ausis.gf.vu.lt/mg/nr/2001/11/11ausra.html

 

Kazys Blaževičius  Užmirštas aušrininkas Jurgis  Mikšas   (1862 05 18-1903 05 01)

http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2008/08/27/liter_01.html

 

Juozas Jakštas    "Aušra" — tautos gaivintoja

http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=7079&Itemid=475

 

Petras Kriaučiūnas, „Aušra“ ir filologija

http://www.arvydasvidziunas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=80:petras-kriauciunas-ausra-ir-filologija&catid=84&Itemid=435

 

Pražuvęs „Auszros“ archyvas prisikėlė naujam gyvenimui

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-12-09-prazuves-auszros-archyvas-prisikele-naujam-gyvenimui/73429

 

Vincas Trumpa. Dr. Jonas Šliūpas — aušrininkas

 http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=7878&Itemid=499

 

 

Jonas Basanavičius

 

Jonas Basanavičius

http://www.knygadvaris.lt/?id=14

 

Daktaras Jonas Basanavičius. Ar šiandien mums nėra per didelis?

http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/2006-2011/node/1373.html

 

Jono Basanavičiaus gimtoji sodyba ir Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynas

http://www.vilkaviskisinfo.lt/2257/=module=-virsus/lankytinos-vietos/jono-basanaviciaus-gimtoji-sodyba-ir-lietuvos-tautinio-atgimimo-azuolynas.html

 

Jono Basanavičiaus politika. Kalba iškilmingame dr. Jono Basanavičiaus 150-ųjų gimimo metinių minėjime.

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=926&p_d=11821&p_k=1

 

Algirdas Grigaravičius Apie verslininką Joną Basanavičių

http://www.nromuva.lt/files/2012-3.pdf

 

Algirdas Grigaravičius. Jonas Basanavičiaus draugai

http://www.suduvosgidas.lt/get.php?f.171928

 

Algirdas Grigaravičius. Jonas Basanavičius asmeniniame ir viešajame gyvenime

http://www.kranturedakcija.lt/app/webroot/files/Kr20123-4-9-Grigaravicius.pdf

 

Algirdas Grigaravičius. Jonas Basanavičius: meilė mirties akivaizdoje

http://www.suduvosgidas.lt/get.php?f.195484

 

Algirdas Grigaravičius. Jonas Basanavičius – politikas iš reikalo

http://www.kulturosbarai.lt/uploads/archyvas/kb_2011_9/KB_2011_9_m_SPAUDAI.pdf

 

Algirdas Grigaravičius. Jono Basanavičiaus pamokos

http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/agrigaravicius-jono-basanaviciaus-pamokos.d?id=55464461#ixzz2O5JWUUQP

 

Algirdas Grigaravičius  J.Basanavičiaus trakologija: impulsai ir kontekstai  (“Kultūros barai”, nr. 3) 

http://www.lrytas.lt/-13023694851301136564-j-basanavi%C4%8Diaus-trakologija-impulsai-ir-kontekstai.htm

 

Algirdas Grigaravičius Paskutinės Jono Basanavičiaus dienos

 http://www.voruta.lt/wp-content/uploads/voruta_17_epastui.pdf

 

Arūnas Gumuliauskas Jonas Basanavičius: nelengva politiko dalia

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/jonas-basanavicius-nelengva-politiko-dalia

 

Aldona Kačerauskienė  Apie dr. Joną Basanavičių – bulgariškai

http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2008/10/22/liter_01.html

 

R.Koženiauskienė. J.Basanavičius: „Toks dabar išsiilgimas rašyto žodžio prigimtoje kalboje!“* (0)

http://alkas.lt/2011/05/09/r-kozeniauskiene-j-basanavicius-%E2%80%9Etoks-dabar-issiilgimas-rasyto-zodzio-prigimtoje-kalboje%E2%80%9C/

 

     A. Mažiulis DR. Jonas Basanavičius Minint jo gimimo 100 metų sukaktį

http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=5200&Itemid=358

 

Paminklas J.Basanavičiui Vilniuje turėtų iškilti J.Basanavičiaus gatvėje

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/paminklas-jbasanaviciui-vilniuje-turetu-iskilti-jbasanaviciaus-gatveje.d?id=44098061

 

Gražutė Šlapelytė - Sirutienė   Daktaras Jonas Basanavičius Lietuvos sostinėje

http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=2072&Itemid=198

 

 

Laikraštis „Varpas“ ir varpininkai

 

„Varpas“ Parengta pagal publikaciją, išspausdintą  „Lietuvių enciklopedijoje“ (Bostonas, 1964. P. 167-171)

http://www.spaudos.lt/Spauda/Varpo_laikrastis.htm

 

Vincas Kudirka ir „Varpas“

Parengta pagal publikaciją, išspausdintą  „Lietuvių enciklopedijoje“ (Bostonas, 1964. P. 171-173)

http://www.spaudos.lt/Spauda/V_Kudirka_ir_Varpas.htm

 

 

Vincas Kudirka

 

M. J. Adomaitis  Dr. Vincas Kudirka iš tolo 1858 – 1899

http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=8290

 

Irena Buckley. Vincas Kudirka: katalikiškųjų ir tautinių vertybių jungtis (dr. Vinco Kudirkos 150-osioms metinėms)

http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2009~ISSN_1392-7450.N_29_57.PG_97-104/DS.002.0.01.ARTIC

 

Anelė Butkuvienė. Vincas Kudirka ir Maila Talvio

http://www.tekstai.lt/tekstai-apie-tekstus/4201-anele-butkuviene-vincas-kudirka-ir-maila-talvio?catid=102%3Ak

 

Petras Jonikas Vincas Kudirka ir lietuvių kalba

http://www.kalbam.lt/?p=22636

 

Vincas Kudirka ir modernėjanti lietuvių tauta

http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/1998-2000/200/kudirka2.htm

 

Vytautas Landsbergis Pokalbis apie V. Kudirką ir kitus dalykus

http://www.landsbergis.lt/articles/view/1773

 

Elvyra Usačiovaitė. Vinco Kudirkos poezijos simbolika

http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2008/12/10/istdab_02.html

 

Jūratė Vyliūtė. Kiek daug mums davė Vincas Kudirka – o ką mes jam?“

http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20120129191656/http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3244&kas=straipsnis&st_id=15049

 

Vincas Kudirka: ir maištininkas, ir kūrėjas

http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/numeriu-archyvas/2008/Mokslo_Lietuva_2008_22.pdf

 

„Ryto“ draugija

 

Libertas Klimka. Pasitinkant „Ryto“ draugijos 100-metį

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-01-30-libertas-klimka-pasitinkant-ryto-draugijos-100-meti/94500

 

Jūratė Mičiulienė. Kaip budo Vilniaus kraštas [Ryto draugijai -100 metų]

http://www.lzinios.lt/Istorija/Kaip-budo-Vilniaus-krastas

                                                                      

                                                                               Straipsniai

Algirdas Grigaravičius Nesantaikos laikai: „Vilties“ redaktoriaus Antano Smetonos pasitraukimas

http://www.kulturosbarai.lt/uploads/news/id33/KB_2009_10_pdf.pdf

 

Algirdas Grigaravičius Politinio liberalizmo  pėdsakas Lietuvoje

http://www.nromuva.lt/files/2009-4.pdf

 

Libertas Klimka. Apie lietuvių tautos bičiulį Jurgį Zauerveiną

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-01-16-libertas-klimka-apie-lietuviu-tautos-biciuli-jurgi-zauerveina/93739

 

Linas Kvizikevičius, Saulius Sarcevičius. Pinigų cirkuliacijos Lietuvoje bruožai 1915-1919 m.

http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=55

 

Aras Lukšas. Lietuviško Vilniaus saugotojas [Antanas Vileišis]

http://www.lzinios.lt/Istorija/Lietuvisko-Vilniaus-saugotojas

 

Virginijus Savukynas Kaip tampama lietuviu?  (Kultūros barai” Nr.6)

http://www.lrytas.lt/-13098957921307722353-kaip-tampama-lietuviu.htm

 

Vytautas Toleikis. Mahatma Gandžio bendražygis Hermanas Kalenbachas – iš Lietuvos

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-12-21-vytautas-toleikis-mahatma-gandzio-bendrazygis-hermanas-kalenbachas-is-lietuvos/37353

 

Virtuali paroda“Kauno architektūra gubernijos laikotarpiu“

http://www.archyvai.lt/exhibitions/kaunasgl/paroda.htm

 

Virtuali paroda“Kauno gubernijos žydai „

http://www.archyvai.lt/exhibitions/kz/paroda.htm

 

Vilma Žaltauskaitė  Lietuvių kalba ir jos vartotojai imperatoriškojoje Sankt Peterburgo Romos katalikų dvasinėje akademijoje  XIX amžiaus pabaigoje

http://archive.minfolit.lt/arch/22001/22260.pdf

 

 

Valstybingumo gimimas

 

Didysis Vilniaus Seimas (1905 m.) 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=1002&p_k=1

 

Audronė Janužytė Lietuvių istorikų politikų valstybingumo samprata (1907–1918 m.)

http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=23

 

 

Pirmasis pasaulinis karas

 

Aras Lukšas Vilniaus tvirtovės griūtis

http://www.lzinios.lt/Istorija/Vilniaus-tvirtoves-griutis

 

Lietuvos Taryba

 

Vytautas Landsbergis: Vasario 16-osios ypatingumas – teisė būti kuo?

http://www.alfa.lt/straipsnis/13812652/Landsbergis..Vasario.16.osios.ypatingumas..teise.buti.kuo.=2012-02-15_12-48/#ixzz2O5In0mfA

 

 Gintaras Mitrulevičius. Socialdemokratai Steponas Kairys ir Mykolas Biržiška Lietuvos Tarybos darbe: santykis su Vasario 16-osios akto priėmimu

http://www.parlamentostudijos.lt/Nr11/11_istorija_1.htm

 

Suvalkijoje vėl ieškoma vasario 16-osios Akto

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-02-13-suvalkijoje-vel-ieskoma-vasario-16-osios-akto/40427

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta Šeštadienis, 23 kovas 2013 17:10