Home Istorija Lietuvos istorija
LIETUVOS RESPUBLIKA SOVIETŲ OKUPACIJOS METAIS (1940-06-15-1941-06-22)
Parašė Eugenijus Manelis   

SVARBIOS IR NAUDINGOS SVETAINĖS

 

 

Žurnalas: Genocidas ir rezistencija

http://www.genocid.lt/Leidyba/zurnalas.htm

 

Komisija nacių ir sovietinio okupacinių rėžimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti

http://www.komisija.lt/lt/

 

Partizanai: istorija ir dabartis

www.partizanai.org

MEDIATEKA

 

Amžininkai. 1941m. birželis 

http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/A/1687/amzininkai

 

Sovietinė propagandinė kino kronika. 1940 08 03 - Kremliuje Lietuva priimama į Sovietų Sąjungą

http://www.youtube.com/watch?v=qf34XdBdF00

 

Sovietinė propagandinė kino kronika. "Stalino saulės parvežimas". 1940 m. rugpjūtis

http://www.youtube.com/watch?v=6nFM7jUTXPA

 

TREMTIS

Laisvės kryžkelės. 1941-ieji: tremtis vaikų akimis

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-06-13-laisves-kryzkeles-

1941-ieji-tremtis-vaiku-akimis/64051

 

Paskutinė raudonojo teroro savaitė. Autorius – Algis Kuzmickas (Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras). Vilnius, Šaltinis – Bernardinai.lt, 2011.
http://www.versme.lt/videoteka.htm

ŠALTINIAI

 

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.

Tinklapyje pateikiamos nuorodos tik į mokslines studijos ir išvadas. Kitą medžiagą surasite komisijos tinklapyje

 

 Pirmoji sovietinė okupacija 1940 – 1941 m.

 

1. Sovietinio rėžimo nusikaltimai

 

  1.1 Lietuvos okupavimas/aneksavimas ir sovietizacija

 

M Algirdas Jakubčionis. Lietuvos okupavimas/aneksavimas ir sovietizacija. Išvados.

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/I%

20Soviet%20okupac%20Nusikalt%20aneksav/A.Jakubcionio%20m

okslinis%20darbas%20%28lietuviu%20k.%29.pdf

 

Lietuvos okupavimas/aneksavimas ir sovietizacija. Išvados. Patvirtinta komisijos 2003-12-17

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/I%20

Soviet%20okupac%20Nusikalt%20aneksav/A_Jakubcionis_Lietu

vos%20okupavimas%20_isvados_%281%29.pdf

 

1.2. Areštai ir kitos prievartos formos

 

M Dr. Arvydas Anušauskas "Areštai ir kitos prievartos formos

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/I%20

Soviet%20okupac%20Nusikalt%20aneksav/Arestai/A.Anusausko%20

mokslinis%20darbas%28lietuviu%20k.%29.pdf

 

Areštai ir kitos prievartos formos (1940-1941). Išvados patvirtintos komisijos 2003-12-17

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/I%20

Soviet%20okupac%20Nusikalt%20aneksav/Arestai/A_Anusauskas_A

restai%20_patvirtintos%20isvados_.pdf

 

1.3. Masiniai gyventojų trėmimai

 

M Arvydas Anušauskas. 1941 m. birželio 14-18 d. trėmimai

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/I%20Soviet%

20okupac%20Nusikalt%20aneksav/Tremimai/A.Anusausko%20mokslinis%2

0darbas%20%28lietuviu%20k.%29.pdf

 

1941 m. birželio 14-18 d. trėmimai. Išvados patvirtintos komisijoje 2003-12-17

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/I%20Soviet%

20okupac%20Nusikalt%20aneksav/Tremimai/A_Anusauskas_1941%20tremi

mai%20_patvirtintos%20isvados_.pdf

 

1.4                Sovietų vykdytos kariškių ir civilių gyventojų žudynės

 

M Dr. Arvydas Anušauskas "Sovietų vykdytos kariškių ir  civilių gyventojų žudynės "

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/I%20Soviet

%20okupac%20Nusikalt%20aneksav/Zudynes/A.Anusausko%20mokslinis

%20darbas%20%28lietuviu%20k.%29.pdf

 

Priedas Nr.3    1941 06 23 į Červenę išvežti ir sušaudyti Kauno kalėjimo kaliniai

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/I%20Sovi

et%20okupac%20Nusikalt%20aneksav/Zudynes/A.Anusausko%20darbo

%20priedas%20Nr.3.pdf

 

Priedas Nr.4     1941 06 06 nužudyti prie Bigosovo geležinkelio stoties

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/I%20Sov

iet%20okupac%20Nusikalt%20aneksav/Zudynes/A.Anusausko%20darbo%

20priedas%20Nr.4.pdf

 

Priedas Nr.5   Telšių kalėjimo kaliniai nužudyti Rainiuose 1941 m. birželio 25 d.

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/I%20Soviet

%20okupac%20Nusikalt%20aneksav/Zudynes/A.Anusausko%20darbo%20

priedas%20Nr.5.pdf

 

Sovietų vykdytos kariškių ir  civilių gyventojų žudynės 1941 m. birželio 22-28 d.d Išvados patvirtintos komisijoje 2003-12-17

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/I%20Soviet%

20okupac%20Nusikalt%20aneksav/Zudynes/A_Anusauskas_Zudynes%20_pa

tvirtintos%20isvados_.pdf

 

1.5                Kultūrinio, religinio ir ekonominio gyvenimo žlugdymas. Turto konfiskavimas.

 

M Dr. Arūnas Streikus "Religinio gyvenimo žlugdymas 1940 - 1941 m.

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/I%20Soviet%

20okupac%20Nusikalt%20aneksav/Religinio%20gyv%20zlugdymas/A.Streika

us%20darbas%20%28lietuviu%20k.%29.pdf

 

Religinio gyvenimo žlugdymas 1940 - 1941 m. Išvados (Patvirtintos 2002 06 19)

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/I%20Soviet%

20okupac%20Nusikalt%20aneksav/Religinio%20gyv%20zlugdymas/A_Streiku

s__patv_%20isvados_.pdf

 

 

2. Nusikalstamos okupacinės politikos sistema – okupacinių politinių, policinių, karinių, visuomeninių bei juridinių struktūrų vaidmuo ir kolaboravimas su jomis

 

2.1. Lietuvos kariuomenės likvidavimas 1940-1941 m.

 

M Dr. Stasys Knezys "Nusikalstamos okupacinės politikos sistema - karinių struktūrų vaidmuo ir kolaboravimas su jomis"

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/I%20So

viet%20okupac%20Nusikalt%20aneksav/Okupac%20politikos%20sist

ema/Kariuomenes%20likvidavimas/S.Knezio%20mokslinis%20darbas%

20%28lietuviu%20k.%29.pdf

 

Nusikalstamos okupacinės politikos sistema – okupacinių politinių, policinių, karinių, visuomeninių bei juridinių struktūrų vaidmuo ir kolaboravimas su jomis. 1. Lietuvos kariuomenės likvidavimas 1940-1941 m. Išvados . Patvirtinta. 2001 03 22.

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/I%20S

oviet%20okupac%20Nusikalt%20aneksav/Okupac%20politikos%20sis

tema/Kariuomenes%20likvidavimas/Komisijos%20isvados%20del%20L

ietuvos%20kariuomenes%20likvidavimo%20%28lietuviu%20k.%29.pdf

 

2.2. Nusikalstamos okupacinės politikos sistema – okupacinių politinių ir visuomeninių struktūrų vaidmuo ir kolaboravimas su jomis 1940-1941 m.

 

M Dr. Inga Petravičiūtė "Okupacinių policinių (represinių) struktūrų vaidmuo ir kolaboravimas su jomis"

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/I%20So

viet%20okupac%20Nusikalt%20aneksav/Okupac%20politikos%20siste

ma/Visuomeniniu%20strukturu%20vaidmuo/I.Petraviciutes%20mokslin

is%20darbas%20%28lietuviu%20k.%29.pdf

 

M Nijolė Maslauskienė "Nusikalstamos okupacinės politikos sistema - okupacinių politinių ir visuomeninių struktūrų vaidmuo ir kolaboravimas su jomis 1940 - 1941 m

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/I%20So

viet%20okupac%20Nusikalt%20aneksav/Okupac%20politikos%20sistem

a/Visuomeniniu%20strukturu%20vaidmuo/N_Maslauskiene%201940-41.pdf

 

Nusikalstamos okupacinės politikos sistema - okupacinių politinių ir visuomeninių struktūrų vaidmuo ir kolaboravimas su jomis 1940 - 1941 m. Išvados. Patvirtintos komisijoje 2003-12-17.

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/I%20Sovie

t%20okupac%20Nusikalt%20aneksav/Okupac%20politikos%20sistema/Vis

uomeniniu%20strukturu%20vaidmuo/Nusikalstamos%20politikos%20sist

ema%201940-41%20_isvados_.pdf

 

 

KNYGOS

 

Vincas Gurskis. Lietuvių laisvės kovos 1940-1990 (istorijos bruožai).

http://www.llks.lt/knygos/Lietuviu%20laisves%20kovos.pdf

 

J. Kedys. Terorizuojama ir naikinama Lietuva-1938-1991

http://www.partizanai.org/index.php/terorizuojama-ir-naikinama-lietuv

a-1938-1991-j-p-kedys-autorius-redaktorius

 

J. Petruitis. Kaip jie mus sušaude

http://www.partizanai.org/index.php/pulk-j-petruitis-kaip-jie-mus-susaude

 

Juozas Prunskis. Lietuva bolševikų okupacijoje.

http://www.partizanai.org/index.php/j-prunskis-lietuva-bolseviku-okupacijoje

 

Rainių tragedija

http://www.partizanai.org/index.php/rainiu-tragedija

 

Ignas  J. Šeinius   Raudonasis tvanas, New York 1953

http://www.partizanai.org/failai/html/raudonasis-tvanas.htm

 

J. Tumas. Kelis į Červenę

http://www.partizanai.org/index.php/j-tumas-kelias-i-cervene

 

Žemaičių kankiniai

http://www.partizanai.org/index.php/zemaiciu-kankiniai

 

                                                                STRAIPSNIAI

 

Lietuvos sovietizacija

 

P Aras Lukšas Melas, virtęs tiesa (foto) [[mokytojų suvažiavimas]

http://www.lzinios.lt/Istorija/Melas-virtes-tiesa-foto

P Aras Lukšas 302 apokalipsės dienos [Lietuvos sovietizacija]

http://www.lzinios.lt/Istorija/302-apokalipses-dienos

 

M Nijolė Maslauskienė. Lietuvos tautinių mažumų įtraukimas į LSSR administraciją ir sovietinės biurokratijos tautiniai santykiai 1940–1941 m.

http://www.genocid.lt/Leidyba/9/nijole.htm

 

M Nijolė Maslauskienė Parlamentarizmo idėja ir okupuotos Lietuvos valdymo sistema 1940–1941 m.

http://www.parlamentostudijos.lt/Nr3/Istorija_

Maslauskiene.htm

 

M Stanislovas Stašaitis. Istorija Lietuvos mokykloje 1940–1941 metais: tautiškumo naikinimas ir sovietinės ideologijos diegimas

http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_conten

t&view=article&id=120&Itemid=57

 

 

Okupacijos aukos. Tremtis ir žudynės

 

M Arvydas Anušauskas Juozo Senkaus liudijimas apie raudonojo teroro muziejaus veiklą

http://www.genocid.lt/centras/lt/586/a/

 

M Arū­nas Vyš­niaus­kas  „Pirmoji sovietinė okupacija ir genocidas Lietuvoje 1940–1941 m.“

http://www.genocid.lt/centras/lt/272/a/#okupac

 

P Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis. Laisvės kryžkelės (XXI). Pirmosios 1940-ųjų okupacijos aukos

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2006-06-19-laisves-k

ryzkeles-xxi-pirmosios-1940-uju-okupacijos-aukos/5242

 

P Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis. Laisvės kryžkelės (XX). Birželio trėmimai

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2006-06-12-laisves-kr

 

yzkeles-xx-birzelio-tremimai/5255

 

P Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis. Laisvės kryžkelės. Žudynės karo pradžioje

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2007-07-02-laisves-kryzkeles-

zudynes-karo-pradzioje/4465

 

P Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis Laisvės kryžkelės. Masinės žudynės 1941 metų birželį

 http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-06-20-laisves-kryzkeles-

masines-zudynes-1941-metu-birzeli/64579

 

P Aras Lukšas Kelionė į pragarą ir atgal [1941 m. sušaudymai Červenėje]

http://www.lzinios.lt/Istorija/Kelione-i-pragara-ir-atgal

 

P Runaitė Irena. Likimo ironija, arba kas yra kas? 

http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2008/06/13/istving_01.html

 

                     1941 M. sukilimas suverenumui atstatyti

 

P Paminėtos Lietuvos aktyvistų fronto Vilniaus karinio štabo 70-osios žūties metinės

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-12-19-paminetos-lietu

vos-aktyvistu-fronto-vilniaus-karinio-stabo-70-osios-zuties-meti

nes/73964

 

P Rezistencijos pradžia. Sudarė Vytautas Landsbergis.

http://www.partizanai.org/index.php/bendraminciu-straipsniai/233

-rezistencijos-pradzia-sudare-vytautas-landsbergis

 

P K. Škirpa. Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti.

http://www.partizanai.org/index.php/k-skirpa-sukilimas-li

etuvos-suverenumui-atstatyti