Home Istorija Lietuvos istorija
LIETUVA NACIŲ OKUPACIJOS METAIS 1941-1944
Parašė Eugenijus Manelis   

 

SVARBIOS SVETAINĖS

 

Genocidas ir rezistencija

www.genocid.lt/Leidyba/zurnalas.htm

 

Holokausto atlasas Lietuvoje

http://www.holocaustatlas.lt/LT/  

 

Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa

http://www.issigelbejesvaikas.lt/  

 

Komisija nacių ir sovietinio okupacinių rėžimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti

http://www.komisija.lt/lt/

VIDEOTEKA

 

MENINIAI

 

Dievų miškas. Režisierius A. Puipa. Vilnius, 2006

 

Vilniaus getas. Režisierius A. Juzėnas. Vilnius, 2006

 

DOKUMENTINIAI

 

Vokietija Okupuoja Lietuva Antrasis Pasaulinis Karas

 (Germany occupies Lithuania Second World War)

http://www.youtube.com/watch?v=Tsb1p1m1H2o

 

1941 Jonava Captured

http://www.youtube.com/watch?v=8lM44m4ZiJQ

 

XX amžiaus slaptieji archyvai Vilniaus getas part 1

http://www.youtube.com/watch?v=ac6m2YQSo0I

 

XX amžiaus slaptieji archyvai Vilniaus getas part 2

http://www.youtube.com/watch?v=gqT8peUDxAE

 

XX amžiaus slaptieji archyvai Vilniaus getas part 3

http://www.youtube.com/watch?v=3N6yaWOwaDU

 

XX amžiaus slaptieji archyvai Vilniaus getas part 4

http://www.youtube.com/watch?v=ZhpfQ5A-qks

 

XX amžiaus slaptieji archyvai Vilniaus getas part 5

http://www.youtube.com/watch?v=cWgtOzBQQyQ

 

XX amžiaus slaptieji archyvai Vilniaus getas part 6

http://www.youtube.com/watch?v=TXQnx5Bu0OY

 

 

Lietuvių policijos batalionai II pasaulinio karo metais

http://www.youtube.com/watch?v=6Q1BTb0Uvu4

 

Lietuvių policijos batalionai II pasaulinio karo metais 2

http://www.youtube.com/watch?v=KhgVZVuETKg

 

Lietuvių policijos batalionai II pasaulinio karo metais 3

http://www.youtube.com/watch?v=UuesJMPRwB0

 

Laisvės kryžkelės. Lietuvių policijos batalionai Antrojo pasaulinio karo metais.

http://www.versme.lt/videoteka.ht

 

Vietinės rinktinės pėdsakais. Autorius – Algis Kuzmickas. Vilnius, 2011.
http://www.versme.lt/videoteka.htm

 

 

ŠALTINIAI

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Čia pateiktos nuorodos tik į mokslines studijas ir komisijos išvadas. Kitą medžiagą galite surasti

 

1. Holokausto Lietuvoje prielaidos

 

M Dr. Vygantas Vareikis "Holokausto prielaidos. Antisemitizmas Lietuvoje (XIX a. - XX a. pirma pusė (iki 1940 06 15))

http://www.komisija.lt/

 

M Prof. Liudas Truska "Antisemitizmo stiprėjimas Lietuvoje sovietinės okupacijos metais (1940 - 1941)" 

http://www.komisija.lt/

 

Tyrimo priedų sąrašas

 

Priedas Nr. 1 Komunistų partijos narių skaičius ir pasiskirstymas pagal tautybę (1941m. birželio vidurys)

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/Naciu%20o

 

Priedas Nr. 2

Lietuvos SSR NKVD vadovaujančių darbuotojų tautinė sudėtis 1941 m. gegužės pabaigoje

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/Naciu%20okupacija/H

 

Priedas Nr.  3 Priedas Nr. 3 Lietuvos SSR NKGB darbuotojų * tautinė  sudėtis 1941 m. balandį

 http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/Naciu%20okupacija/

 

Nacių okupacija 1941 – 1944 m. Holokaustas ir kiti nacių nusikaltimai. Holokausto Lietuvoje prielaidos IŠVADOS (patvirtinta 2002 06 19)

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/Naciu%20okupacija/

 

Priedai prie išvadų

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/Naciu%20okupacija/H

 

2. Žydų persekiojimas

 

2.1. Žudynės ir kiti nusikaltimai, įvykdyti pirmosiomis nacių-sovietų karo dienomis

 

M Dr. Arūnas Bubnys "Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 metais"

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/Naciu%

 

Priedas Nr.1.

Holokausto aukų skaičius Lietuvos provincijoje 1941 m.

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/Naciu%20okupacija/Holokaustas

 

2.2. Organizuotas Lietuvos žydų naikinimas

 

2.2.1. Žydų naikinimas 1941 m. vasarą ir rudenį

 

M Christophas Dieckmannas ir Saulius Sužiedėlis  Lietuvos žydų persekiojimas ir masinės žudynės  1941 metų vasarą ir rudenį : šaltiniai ir analizė

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/Naciu%20okupacija/Zydu%2

 

Žydų naikinimas 1941 m. vasarą ir rudenį Lietuvos žydų persekiojimas ir masinės žudynės 1941 metų vasarą ir rudenį. Komisijos patvirtintos išvados 2005m. balandžio 20 d. (suredaguota S. Sužiedėlio 2005m. gegužės 6 d.)

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/Naciu%20okupacija/Zydu%2

 

 3. Ne žydų kilmės piliečių persekiojimas

 

3.1. Civilių gyventojų žudynės

 

M Vytautas Toleikis "Lietuvos čigonai nacistinės okupacijos metais"

http://www.komisija.lt/

 

Lietuvos romai nacių okupacijos metais  IŠVADOS (patvirtinta 2002 06 19)

http://www.komisija.lt/

 

M Dr. Rimantas Zizas "Ne žydų kilmės Lietuvos piliečių persekiojimas, civilių gyventojų žudynės"

http://www.komisija.lt/

 

Ne žydų ir ne čigonų kilmės Lietuvos piliečių persekiojimas, civilių gyventojų žudynės (1941-1944)” Išvados patvirtintos komisijos 2003 12 17

http://www.komisija.lt/

 

3.2 Karo belaisvių žudymas

 

M Christoph Dieckmann "Karo belaisvių žudymas"

http://www.komisija.lt/

 

Karo belaisvių žudymas. Išvados (patvirtinta 2001 03 22)

http://www.komisija.lt/

 

3.3. Koncentracijos stovyklos

 

M Dr. Arūno Bubnio tyrimas "Nežydų tautybės gyventojų kalinimas nacistiniuose kalėjimuose ir priverčiamojo darbo stovyklose Lietuvos generalinėje srityje (1941-1944)

http://www.komisija.lt/

 

3.5 Turto konfiskavimas ir kultūrinio gyvenimo žlugdymas

 

M Linas Jašinauskas "Kultūrinio gyvenimo žlugdymas ir turto konfiskavimas"

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/Naciu%20okupacija/

 

Lietuvos kultūrinio gyvenimo suvaržymai IŠVADOS Komisijos patvirtintos 2005 m. balandžio 20 d.

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/Naciu%20okupacija/

 

4. Institucijų, asmenų, tarnavusių okupacinio režimo politinėse, policijos, karinėse, visuomeninėse bei teisinėse institucijose vaidmuo

 

M Dr. Arūnas Bubnys "Lietuvių policijos batalionai ir Holokaustas (1941 - 1943)"

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/Naciu%20okup

M Dr. Arūnas Streikus  Bažnyčios institucija nacių okupacijos laikotarpiu Lietuvoje

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/Naciu%20okupacija/Institucij

 

Institucijų , asmenų , tarnavusių okupacinio režimo politinėse, policijos,  karinėse, visuomeninėse bei teisinėse institucijose, vaidmuo Lietuvos Katalikų Bažnyčia nacių okupacijos laikotarpiu Lietuvoje . PATVIRTINTA KOMISIJOS 2005 M . BALANDŽIO 20

http://www.komisija.lt/Files/www.komisija.lt/File/Tyrimu_baze/Naciu%20o

 

 

SUKILIMAS LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTATYTI

 

KNYGOS

 

Kazys Škirpa. Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti.

http://www.partizanai.org/index.php/k-skirpa-sukilimas-lietuvos-suverenumui-atstatyti

 

STRAIPSNIAI

 

P Kęstutis Skrupskelis Chaoso dienos

http://www.lzinios.lt/Istorija/Chaoso-dienos

 

P Stasys Raštikis  Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti

http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=1927&Itemid=189

 

P Vidmantas Valiušaitis."Veikiame gestapo vardu, pulkininke" [1941 m. sukilimas]

http://www.lzinios.lt/Istorija/Veikiame-gestapo-vardu-pulkininke

 

LIETUVOS LAIKINOJI VYRIAUSYBĖ

 

P Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis. Laisvės kryžkelės. Lietuvos laikinoji Vyriausybė

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2007-07-09-laisves-kryzkeles-lietuvos-laikinoji-vyriausybe/4451

 

P Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis. Laisvės kryžkelės (VII). Generaliniai tarėjai: lietuviška savivalda ar nacių tarnai?

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2006-03-13-laisves-kryzkeles-vii-generaliniai-t

 

P Kęstutis K. Girnius. Lietuvos laikinosios vyriausybės klausimu

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-01-27-kestutis-k-girnius-lietuvos-laikinosios-vyriausybes-klausimu/94348

 

ANTINACINIS PASIPRIEŠINIMAS

 

P Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis. Laisvės kryžkelės. Lietuvos laisvės armija

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2007-05-14-laisves-kryzkeles-lietuvos-laisves-armija/4569

 

M Sigitas Jegelevičius Parlamentarizmo idėja antinacinio pasipriešinimo kontekste

http://www.parlamentostudijos.lt/Nr3/Istorija_Jegelevicius.htm

 

NACIŲ POLITIKA LIETUVOJE

 

P Arthuras Hermannas Kolonizacija: Lietuvos vokiečių grąžinimas 1942-1944 metais   („Kultūros barai“ Nr. 10) 2009-11-20 

http://www.lrytas.lt/-12586618571256676565-kolonizacija-lietuvos-vokie%C4%8Di%C5%B

 

P Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis Laisvės kryžkelės (XXX). Sedos kautynės

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2006-10-16-laisves-kryzkeles-xxx-sedos-kautynes/4993

 

P Vygantas Vareikis Rytų frontas iš arti: viršilos Petro Plevoko dienoraštis

 http://www.genocid.lt/centras/lt/589/a/

 

SOVIETINIAI DIVERSANTAI PRIEŠ TAIKIUS GYVENTOJUS

 

M Audronė Janavičienė. Sovietiniai diversantai Lietuvoje (1941–1944)

http://www.genocid.lt/Leidyba/1/audrone.htm

 

M Rimantas Zizas. Raudonųjų partizanų ir Pietryčių Lietuvos kaimų savisaugos ginkluoti konfliktai 1943 m., Genocidas ir rezistencija, 2004, nr. 1 (15), p. 138–158; nr. 2 (16), p. 145–161.

http://www.genocid.lt/Leidyba/15/zizas.htm

 

M Rimantas Zizas. Vietinė savisauga (savigyna) Lietuvoje nacių Vokietijos okupacijos metais (1941–1944), Genocidas ir rezistencija, Vilnius, 2001, nr. 2 (10), p. 44–61; 2002, nr. 1 (11), p. 69–94.

http://www.genocid.lt/Leidyba/10/rimantas.htm

 

M Rimantas Zizas. Žudynių Kaniūkuose pėdsakais

http://www.genocid.lt/Leidyba/11/zizas2.htm

 

HOLOKAUSTAS LIETUVOJE

 

Dokumentai

 

Įdomūs dokumentai. Dokumentas apie žydų tautybės asmenų gelbėjimą Telšių apskrityje Antrojo pasaulinio karo metais

http://www.archyvai.lt/lt/idomus-dokumentai/dokumentas-apie-zydu-ssb2.html

 

STRAIPSNIAI

 

P Irit Abramski ir Andrej Šapiro. Vilniaus getas

http://www.komisija.lt/lt/naujiena.php?id=12

 

A.Anušauskas dėl J.Brazaičio: nuo istorijos nesislepiame, bet vertinkime visumą

http://www.lzinios.lt/Istorija/A.Anusauskas-del-J.Brazaicio-nuo-istorijos-nesislepiame-bet-vertinkime-visuma

 

P Juozas Brandišauskas. Lietuvos žydų žudynės lietuvių ir žydų santykių kontekste

http://ldn-knigi.lib.ru/Lietuva/Liet_Zyd_Rezen.htm

 

M Arūnas Bubnys. Holokausto Lietuvoje bibliografija

http://www.komisija.lt/

 

Lietuvos istorikai nustatė per tūkstantį žydus žudžiusių lietuvių

http://www.lzinios.lt/Istorija/Lietuvos-istorikai-nustate-per-tukstanti-zydus-zudziusiu-lietuviu

 

P Lietuvių-žydų santykiai. istoriniai, teisiniai ir politiniai aspektai. Stenograma.  Praktinis seminaras-diskusija. 1999 m. balandžio 23 d.Vadovas A. Anušauskas.

http://www.genocid.lt/GRTD/Konferencijos/lietuvi.htm

 

P Alvydas Medalinskas. J.Brazaitis: "Likau gyvenimo paraštėse"

http://www.lzinios.lt/Istorija/J.Brazaitis-Likau-gyvenimo-parastese

 

P Elmantas Meilus. Holokaustas arba Lietuvos tragedija (1941-1944) Paskaita. Vilnius, 2001.

http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/holokaustas.pdf

 

P Timothy Snyder. Holokaustas – nepripažinta realybė

http://www.eurozine.com/articles/article_2009-08-11-snyder-lt.html

 

M Rimantas Stankevičius. Kauno geto gyvenimas. S. Ginaitės versija

http://www.genocid.lt/centras/lt/346/a/

 

P S.Sužiedėlis: Lietuvoje Holokausto neigimo nėra, yra tam tikras jo menkinimas

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/ssuziedelis-lietuvoje-holokausto-neigimo-

 

                             P Tadas Valančius. J.Brazaitį išteisinantis dokumentas iš JAV

http://www.lzinios.lt/Istorija/J.Brazaiti-isteisinantis-dokumentas-is-JAV

 

P Rimantas Varnauskas. "Lietūkio" garažas - klastočių pinklėse

 http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lietukio-garazas-klastociu-pinklese.d?id=12723652