Home Istorija Lietuvos istorija
LIETUVA 1990-2013
Parašė Eugenijus Manelis   

 

Lietuvos Respublikos Konstitucija

http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm  

                 

MEDIATEKA

1991 m. Sausio 13-oji

 

Sausio mūšis. Lietuvos radijas ir televizija 1991.01.13. Autoriai – Virginija Motiejūnienė, Juozas Sabolius, 2010 m.

http://www.versme.lt/videoteka.htm

 

Lietuva. Sausis Režisierė – Regina Stadalnikaitė 1991 m.

http://www.versme.lt/videoteka.htm

 

1991 Sausio 13

http://www.youtube.com/watch?v=EiSDFl2sdX0

 

1991 Sausio 13

http://www.youtube.com/watch?v=q5pkIBz59PE

 

Kęstučio Vitkaus prisiminimai apie sužeistuosius 1991 m. sausio 13 dieną

http://www.youtube.com/watch?v=w_LAcTR58YE

 

Okupuoti bet nenutildyti (1991 sausio 13)  

http://www.youtube.com/watch?v=LdpKypYhbl0

 

„Įvykiai, sukrėtę Lietuvą"

http://www.youtube.com/watch?v=AhWoKeuK7Ik

 

Lietuvos televizija (LTV) 1991-ųjų metų sausio 12-oji diena

http://www.youtube.com/watch?v=PhHcpuTfFiQ

 

Iš sausio 13-osios bylos (I). Valstybės perversmo organizatoriai

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-01-07-is-sausio-13-osios-bylos-i-valstybes-perversmo-organizatoriai/55782

 

Iš Sausio 13-osios bylos (II). Atvira agresija ir jos aukos

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-01-09-is-sausio-13-osios-bylos-ii-atvira-agresija-ir-jos-aukos/55839

                                          

                                                                       KITA MEDŽIAGA

Tautiška giesmė - aplink pasaulį

http://www.youtube.com/watch?v=TPrzZxdClZQ

 

Pasaulis apjuostas "Tautiška giesme" (atnaujintas video)!

http://www.youtube.com/watch?v=zQa4E0XL5vY

 

 

KNYGOS

 

 Lietuvos metinės strateginės apžvalgos

 

Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2007. Mokslinių straipsnių rinkinys. Ats. redaktorius G. Vitkus. V., 2008, 340 p.

http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/Lietuvos%20metine%20strategine%20apzvalga%202007.pdf

 

Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2008. Mokslinių straipsnių rinkinys. Ats. redaktorius G. Vitkus. V., 2009, 278 p.

http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/Metine%20strategine_INTERNETUI2008.pdf

 

Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2009-2010. Mokslinių straipsnių rinkinys. Ats. redaktorius G. Vitkus. V., 2010, 218 p.

http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/STRATEGINE_APZV_2009-10_liet-internetui%5B1%5D.pdf

 

Lietuvos metinė strateginė apžvalga 2010-2011. Mokslinių straipsnių rinkinys. Ats. redaktorius G. Vitkus. V., 2011, 255 p.

http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/STRATEGINE_2010_2011_lietuv-internetui.pdf

 

STRAIPSNIAI

 

Informaciniai karai, istorijos falsifikavimas 

 

Informacinis karas prieš Lietuvą. KpoK pristatymas mokykloje apie manipuliacijas partizanu tema (ppt)

 

Ričardas Čekutis. Virtualus melas prieš Lietuvą

http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/rcekutis-virtualus-melas-pries-lietuva.d?id=15290998

 

Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis. Laisvės kryžkelės. Informaciniai karai

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2008-04-07-laisves-kryzkeles-informaciniai-karai/3901

 

Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis. Laisvės kryžkelės. Rusijos propaganda

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2008-03-31-laisves-kryzkeles-rusijos-propaganda/3914

 

Ričardas Čekutis, Dalius Žygelis. Laisvės kryžkelės. Sovietinio mąstymo reliktai mūsų gyvenime

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2008-09-15-laisves-kryzkeles-sovietinio-mastymo-reliktai-musu-gyvenime/3612

 

Gediminas Reklaitis. Informacinio karo apkasuose

http://iq.lt/lietuva/informacinio-karo-apkasuose/

 

Dovydas Pancerovas Sovietinių simbolių invazija į lietuvių protus – apgalvoto plano dalis

http://www.lrytas.lt/-13620569061360760761-sovietini%C5%B3-simboli%C5%B3-invazija-%C4%AF-lietuvi%C5%B3-protus-apgalvoto-plano-dalis.htm?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

 

 

Straipsniai

 

Arvydas Anušauskas Prieš dvidešimt metų: žinoma ir nežinoma istorija

http://arvydasanusauskas.lt/file/Straipsniai/id/74

 

Albertas Daugirdas. Kova mieste – lietuviška versija

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-01-17-albertas-daugirdas-kova-mieste-lietuviska-versija/93776

 

Albinas Jasiūnas. KGB archyvinių bylų parvežimas į Lietuvą iš Uljanovsko

http://www.genocid.lt/centras/lt/344/a/

 

Jūratė Mičiulienė. Virš Medininkų pilies jau plaikstosi Vytis

http://www.lzinios.lt/Istorija/Virs-Medininku-pilies-jau-plaikstosi-Vytis

 

V Seimas – Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas (1990–1992) 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=281&p_k=1

 

Simbolika 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4056&p_k=1

 

URM: Rusija nenori pripažinti istorinių tiesų

http://www.lzinios.lt/Istorija/URM-Rusija-nenori-pripazinti-istoriniu-tiesu

 

 

BANDYMAI PERRAŠYTI LIETUVOS ISTORIJĄ

 

Informacinis karas prieš Lietuvą. KpoK pristatymas mokykloje apie manipuliacijas partizanu tema (ppt)

 

Arvydas Anušauskas. Perrašoma istorija: KGB buvo kriminalinės žvalgybos įstaiga?

http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/aanusauskas-perrasoma-istorija-kgb-buvo-kriminalines-zvalgybos-istaiga.d?id=60444833

 

Kęstutis Girnius: niekindama pokario partizanus Rusija juodina Lietuvą

http://www.lzinios.lt/Istorija/K.Girnius-niekindama-pokario-partizanus-Rusija-juodina-Lietuva

 

Lietuva Rusijos ambasadai įteikė notą dėl istorijos falsifikavimo

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-12-01-lietuva-rusijos-ambasadai-iteike-nota-del-istorijos-falsifikavimo/72980

 

http://lt.wikibooks.org/wiki/Lietuvos_istorija_1795-2004/Lietuva_1795-1917_metais

 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

 

Lituanistika. Tarptautinė mokslinė elektroninė bazė.

 Puikus tinklapis, kuriame galima rasti pilnus šių leidinių straipsnius:

http://www.minfolit.lt/index.php?file=files/ekspertams/leidiniai_db.html