Home Istorija Lietuvos istorija
LIETUVOS DIDŽIOJI KUNIGAIKŠTYSTĖ 1387 -1569
Parašė Eugenijus Manelis   

 Bendri klausimai

Straipsniai

M Kęstutis Gudmantas „Miškų ir pelkių kraštas“: keletas pastabų apie Lietuvos įvaizdį XIII–XVII a. raštijoje

http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:

M Darius Kuolys Lietuvos Respublika : idėjos ištakos

http://www.llti.lt/failai/e-zurnalai/SLL19/Kuolys_str.pdf

P Birutė Lisauskaitė Trakai iki septynioliktojo šimtmečio

http://www.seniejitrakai.lt/assets/PDF/10.pdf

M Stephen Christopher Rowell. Trakai - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės mikrokosmas

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache 

M Eugenijus Saviščevas. Žemaitija ir Lietuva XIII–XVIII amžiuje:regioninės (provincinės) savivaldos spindesys ir skurdas

http://archive.minfolit.lt/arch/20501/20651.pdf

1 tema. Centralizuotos valstybės kūrimas.

Vytautas ir jo valdymas. Žalgirio mūšis. Vytauto pastangos atkurti Lietuvos karalyste. Lucko suvažiavimas.Vytauto

valstybės bruožai. Vytauto valdymo reikšmė. Kovos dėl valdžios po Vytauto mirties.

Videoteka

Būtovės slėpiniai. Mitai apie Žalgirį

http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/B/1696/butoves_slepiniai

Būtovės slėpiniai. Prie vieno paveikslo

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/13453

Būtovės slėpiniai. Tebeieškant Žalgirio. Pirma dalis

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/13256

Būtovės slėpiniai. Tebeieškant Žalgirio. Antra dalis

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/13242

Būtovės slėpiniai. Tebeieškant Žalgirio. Trečia dalis

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/13594

Žalgirio mūšis

http://www.youtube.com/watch?v=NpNEIdqHgvo

Žalgirio mūšis 1410 m. Liepos 15 d. (pirma dalis)

http://www.youtube.com/watch?v=klfnIoc0Kmo

Žalgirio mūšis 1410 m. Liepos 15 d. (antra dalis)

http://www.youtube.com/watch?v=rr3HkeWD7ME

1410. Žinomas nežinomas Žalgiris

http://www.youtube.com/watch?v=cxdMPG6wh8U

Filmas apie viduramžių riterius ir jų mūzas

http://www.youtube.com/watch?v=qmrenDDLTXw

Vilniaus rotušėje atgijo viduramžių amatininkai

http://www.youtube.com/watch?v=Bw8jA3xxAog

Niekas nėra užmiršta

http://www.youtube.com/watch?v=DrUYezbJJKw

Lietuvos Satutai

http://alka.mch.mii.lt/valstybe/statutai/trumpa.lt.htm

Straipsniai

M Tomas Baranauskas. Žalgirio mūšis Lietuvos istorikų darbuose

http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=357&Itemid=351

M Alfredas Bumblauskas Žalgiris: neatsakyti klausimai

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache

P Istorikams netrūksta darbo, aiškinantis Žalgirio mūšio peripetijas

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache

P Ona Mažeikienė Visuos kraštuos nuaidi Žalgirio pergalės garsas. Žalgirio atodangos 600 metų jubiliejui

http://www.voruta.lt/visuos-krastuos-nuaidi-zalgirio-pergales-garsas/

M Darius Kuolys. Žalgirio vaizdinys Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštijoje

http://www.llti.lt/failai/SLL31_Straipsniai_Kuolys.pdf

M Eugenija Ulčinaitė Jonas Vislicietis , Prūsų karas : Baltarusiška versija

http://www.llti.lt/failai/SLL22_Rec_Ulcinaite.pdf

P Eugenija Ulčinaitė. Žalgirio mūšio atspindžiai XV–XVI a. literatūroje

http://www.tekstai.lt/zurnalas-metai/6107-eugenija-ulcinaite-zalgirio-musio-atspindziai-xvxvi-a-literaturoje?catid=

576%3A2010-m-nr-7-liepa

M „Žalgirio epochos lietuvių ir žemaičių karių kapai su ginklais“Eugenijus Svetikas. – Vilnius: „Diemedžio“ leidykla,

2011. -236 p.: iliustr., žml. Įvadas

http://www.istorija.lt/html/zalgirio_epochos.html

P Žalgirio mūšis – tautų mūšis

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-02-28-zalgirio-musis-tautu-musis/58728

Vytautas Didysis

Videoteka

Būtovės slėpiniai.Ar buvo Vytautas didis?

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/13759

Būtovės slėpiniai. Milžino paunksnė.

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/12710

Būtovės slėpiniai. Nepažįstamas Vytautas

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/12405

Vytautas Didysis

http://www.youtube.com/watch?v=J5sKlAQvsCE

Straipsniai

P Inga Baranauskienė (Deidulė)“Ieškokite moters” Lietuvos istorijoje, arba Vytauto didybės mįslė

http://viduramziu.istorija.net/vytautas.htm

P Česlovas Iškauskas. Vytautas Didysis: kultas tada ir šiandien

http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/ciskauskas-vytautas-didysis-kultas-tada-ir-siandien.d?id=37830295&com=1&no=0&s=2

Vytauto Didžiojo karūnos paslaptis. Interviu su prof. R. Petrausku.

http://www.alfa.lt/straipsnis/10407515/Vytauto.Didziojo.karunos.paslaptis=2010-09-08_12-38/

P Jūratė Mičiulienė Birutė – tikrai Vytauto motina

http://www.lzinios.lt/Istorija/Birute-tikrai-Vytauto-motina

P Vydas Narvidas Žygimanto Kęstutaičio mirties aplinkybės – mitas

http://pramogos.delfi.lt/kultura/zygimanto-kestutaicio-mirties-aplinkybes-mitas.d?id=8616223#ixzz2NFetj85y

M Eduardas Remecas. Paskutinės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto kaldintos monetos

http://www.ebiblioteka.lt/resursai/DB/LB/LB_pinigu_studijos/Pinigu_studijos_2005_03_04.pdf

M Skurvydaitė Loreta. Lietuvos valdovo Vytauto titulatūra: kada Vytautas ima tituluotis didžiuoju kunigaikščiu?

http://www.lis.lt/index.php?lang=LT&id=archyvas&TomasID=8&ArchyvasPSL=9&ArchyvasKiekis=1

M Eugenijus Svetikas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto investitūros žiedas

http://archive.minfolit.lt/arch/13001/13247.pdf

P Vytautas Urbanavičius Kur palaidotas Vytautas Didysis? (Nauja hipotezė) (“Kultūros barai” Nr.1)

http://m.lrytas.lt/-12960512131294300085-p1-kur-palaidotas-vytautas-didysis-nauja-hipotez%C4%97-nuotraukos.htm

P Vytautas Didysis Gyvenimo datos: 1350 - 1430 10 27

http://www.vilnijosvartai.lt/personalities/view/?id=216

2 tema.Lietuvos valstybė Jogailaičių valdymo metais.

Ponų įsigalėjimo pradžia. Didžiųjų kunigaikščių privilegijos. Karai su Maskvos valstybe ir totoriais XVI a. pradžioje.

 Livonijos karo pradžia. Liublino unijos prielaidos. Liublino seimas. Federacinės Lietuvos ir Lenkijos valstybės

susikūrimas.

Liublino unijos padariniai ir reikšmė. Lietuvos valstybės suverenumo problema.

Videoteka

Būtovės slėpiniai. Nežinomieji 1440 m.

http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/B/1696/butoves_slepiniai

Straipsniai

M Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės parlamentas (XV–XVIII a.) 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=1003&p_k=1

P Ona Mažeikienė Liublino unijos atspindžiai dailėje ir abiejų tautų – lietuvių ir lenkų – savimonėje

http://v1.valdovurumai.lt/Apie_mus/Mazeikiene_Liublino_unija.lt.htm

M Elmantas Meilus. Liublino unija XXI a. Lietuvos istoriografijoje*

www.upc.smm.lt/.../E.%20Meilius%20Liublino%20unija%202011.d...

M S.C.Rowell. Trumpos akimirkos iš Kazimiero Jogailaičio dvaro : neeilinė kasdienybė tarnauja valstybei

http://archive.minfolit.lt/arch/1/3.pdf

3 tema.Naujųjų amžių aušra Lietuvoje.

Visuomenės gyvenimo pokyčiai XVI a. Valakų reforma. Miestų augimas. Prekybos plėtra. Luominės reformos.

Renesanso kultūros pradmenys. Albertas Goštautas. Pirmasis Lietuvos Statutas. Bychovco kronika. Reformacijos

judėjimas. Lietuvos kultūros atvirumas. Religinė ir nacionalinė tolerancija. Radvilos. A.Kulvietis ir jo veikia.

M. Mažvydas. Pirmosios lietuviškos knygos. Rašto kultūros ir tradicinės liaudies kultūros sąveika. Renesansinė

tautinės valstybės idėja. Lietuvos humanistai Mykolas Lietuvis, A.Rotundas, M.Stryjkovskis, M Daukša ir jų idėjos.

Mokyklos. Vilniaus universitetas. Bibliotekos. Literatūra. Renesanso architektūra.

Videoteka

Bankai ir palūkanavimas: skolinimosi papročiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Tinklapis LDK istorija

http://www.youtube.com/watch?v=nJBe_iNywcI

Būtovės slėpiniai. Barbora Radvilaitė

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/11569

Būtovės slėpiniai. Lietuvos gotika. Pirma dalis

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/13183

Būtovės slėpiniai. Lietuvos gotika. Antra dalis

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/13185

Būtovės slėpiniai. Lietuvos gotika. Trečia dalis. Kas sukūrė šv. Onos bažnyčią ?

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/13281

Būtovės slėpiniai. Lietuvos gotika. Ketvirta dalis

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/13285

Būtovės slėpiniai. Mažvydas

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/12663

Dešimt mitų apie Barborą Radvilaitę. Istorikė Raimonda Ragauskienė. Tinklapis LDK istorija

http://www.youtube.com/watch?v=HDACNz3e6qc

Du Lietuvos žemės ūkio tipai: iki ir po valakų reformos Istorikas Eugenijus Saviščevas. Tinklapis LDK istorija

http://www.youtube.com/watch?v=670xeCagGJw

Iš kur atkeliavome: lietuvių kilmės iš romėnų mitas. Tinklapis LDK istorija

http://www.youtube.com/watch?v=WROrUWtROuI&NR=1&feature=endscreen

Kultūros archyvai. Vyskupas Valerijonas Protasevičius. Pasakoja Vytautas Bogušis

http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/K/1575/kulturos_archyvai

Kultūros archyvai. Rūdninkų vartai

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/6328

Kultūros metraščiai. Abraomas Kulvietis

http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/K/1573/kulturos_metrasciai

Maištingosios sielos: Lietuvos valstiečių kova už savo teises XVI a. I pusėje . Tinklapis LDK istorija

http://www.youtube.com/watch?v=7irfGK_UCqY

Nuo regimo prie neregimo... Gotikos ir viduramžių laikų menas, architektūra

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/10311/nuo_regimo_prie_neregimo..._gotikos_ir_viduramziu_laiku_menas_a

rchitektura

Šaltiniai

Martynas Mažvydas. Knygelės pačios bylo lietuvininkump ir žemaičiump

http://antologija.lt/text/martynas-mazvydas-knygeles-pacios-bylo-lietuvninkump-ir-zemaiciump

Mikalojus Daukša. Prakalba į malonųjį skaitytoją

http://antologija.lt/text/mikalojus-dauksa-prakalba-i-malonuji-skaitytoja

Mikalojus Husovianas. Giesmė apie stumbrą

http://antologija.lt/text/mikalojus-husovianas-giesme-apie-stumbra

Straipsniai

P Abraomas Kulvietis – pirmasis Lietuvos disidentas veidas.lt

http://www.veidas.lt/abraomas-kulvietis-%E2%80%93-pirmasis-lietuvos-disidentas

P Inga Baranauskienė Survila - užmirštas didžiojo kunigaikščio Kęstučio sūnus ("Kultūros barai" Nr.4)

http://www.lrytas.lt/-12089796591207987907-survila-u%C5%BEmir%C5%A1tas-did%C5%BEiojo-kunigaik%C5%

A1%C4%8Dio-k%C4%99stu%C4%8Dio-s%C5%ABnus.htm

P Mykolas Biržiška XVI-sis amžius povytautinės Lietuvos tautinės kultūros raidoje

http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=4609&Itemid=332

Alvydas Butkus. Palemonas ir lietuvių kalba

http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/abutkus-palemonas-ir-lietuviu-kalba.d?id=21049502#ixzz2NFN9urjP

M Rima Cicėnienė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rankraštinės knygos kultūra (iki XVI a. antrosios pusės)

http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001

M Rima Cicėnienė LDK ankstyvoji knygos visuomenė: genezė ir raida (iki XVI a. vidurio)

http://www.leidykla.eu/fileadmin/Knygotyra/55/7-26.pdf

M Rima Cicėnienė Rankraštinė knyga Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. pradžioje–XVI a. viduryje:

sklaidos ir funkcionavimo sąlygos

http://www.leidykla.eu/fileadmin/Knygotyra/53/7-37.pdf

P Eglė Digrytė Vėlai kodifikavusi savo teisę Lietuva vis tiek aplenkė Vakarus

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/velai-kodifikavusi-savo-teise-lietuva-vis-tiek-aplenke-vakarus.d?id=2001

7375#ixzz2NFBwRC34

M Edvardas Gudavičius , Stanislovas Lazutka Albertas Goštautas ir Lietuvos istoriografija

http://archive.minfolit.lt/arch/23001/23298.pdf

P Edvardas Gudavičius I Lietuvos statuto redagavimo etapai MG 2002/9

http://ausis.gf.vu.lt/mg/nr/2002/09/09stat.html

M Kęstutis Gudmantas Lietuvių kilmės iš romėnų teorijos genezė ir ankstyvosios Lietuvos vardo etimologijos

http://www.llti.lt/failai/e-zurnalai/SLL17/XVIISen245-268.pdf

P Zenonas Ivinskis: Pirmosios lietuviškos knygos Didžiojoje Lietuvoje

http://postilla.mch.mii.lt/Istorija/pirmknyg.htm

PJuozas Jakštas   Lietuvos metraščiai —Lietuvos istorijos kelio rodykle M. Jučo "Lietuvos metraščiai

http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=4444&Itemid=318

M Andrej Januškevič. 1558–1570 metų Livonijos karas ir LDK visuotinių seimų veikla

http://www.parlamentostudijos.lt/Nr7/7_istorija_januskevic.htm

M Laimontas Karalius Kauno muitinės rejestro atmintinė. Falsifikatas* Lietuvos Metrikoje (XV-XVI amžių san­dūra)

http://archive.minfolit.lt/arch/1501/1738.pdf

P Jolanta Karpavičienė Klaidingas stereotipas, kad LDK laikais moterys buvo užguitos viešame gyvenime

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/klaidingas-stereotipas-kad-ldk-laikais-moterys-buvo-uzguitos-viesame-

gyvenime.d?id=59318795#ixzz2NExMTQnr

M Domas Kaunas Abraomo Kulviečio laikų Prūsijos bažnyčios malda

http://archive.minfolit.lt/arch/1/123.pdf

M Darius Kuolys Maskva ir Lietuva: imperijos ir respublikos perkėlimo idėjos

www.mtc.lt/get.php?f.221

M Darius Kuolys Lietuvos Respublika : idėjos ištakos

http://www.llti.lt/failai/e-zurnalai/SLL19/Kuolys_str.pdf

Holger Lahayne Žymūs lietuviai evangelikai

http://www.lksb.lt/straipsniai/straipsnis-543.htm

M Gediminas Lesmaitis. LDK samdomosios kariuomenės dydis ir išlaikymo kaštai Livonijos karo pirmojo etapo

metu (1557-1569 m.)

http://archive.minfolit.lt/arch/501/815.pdf

P Lietuvos didikai. Alšėniškiai

http://www.knyguklubas.lt/out/1/html/0/dyn_images/0/cdb_LT_didikai_pavartyti_fl.pdf

P Livonijos karas. Polocko kankiniai, vienuoliai bernardinai: gvardijonas Paulius, Dominykas, Martynas, Vaclovas

ir Adomas. 1563 metai vasario 15 diena. Parengė Juozapas Blažiūnas

http://www.bernardinai.lt/archyvas/straipsnis/74180

M Mindaugas Maksimaitis Istorinės LDK teisės aidas moderniojoje Lietuvos teisėje

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache

P Jonas Matusas Apžvalga Lietuvos žemės ūkio iki XVI-to amžiaus pabaigos

http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=7038&Itemid=439

M Sigitas Narbutas Lietuvių kilmės iš romėnų legenda kultūrinės integracijos šviesoje

http://www.llti.lt/failai/e-zurnalai/SLL17/XVIISen286-314.pdf

Daiva Narbutienė LDK lotyniškoji knyga asmeninėse XV –XVII a . bibliotekose

http://archive.minfolit.lt/arch/7501/7660.pdf

M Rimvydas Petrauskas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimo ištakos: didžiojo kunigaikščio taryba ir bajorų

suvažiavimai XIV - XV a.

http://www.parlamentostudijos.lt/Nr3/Istorija_Petrauksas.htm

P Rimvydas Petrauskas Senųjų LDK didikų giminių likimai

http://gyvenimas.delfi.lt/istorijos/senuju-ldk-didiku-giminiu-likimai.d?id=4577941

P Rimvydas Petrauskas LDK istorija: Albertas Goštautas – išskirtinė karjera ir Goštautų giminės pabaiga

http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/istorija/ldk-istorija-albertas-gostautas-isskirtine-karjera-ir-gostautu-

gimines-pabaiga-582-305144#ixzz2NDae0hvQ

P Rimvydas Petrauskas Ukraina Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje

http://www.skaitymometai.lt/index.php?-1542467639

P Aleksandras Plateris  Lietuvos Statuto sukaktis 1529 – 1979

http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=469&Itemid=105

M Vidas Poškus Palemono atvaizdas : lietuvių kilmės iš romėnų teorija ir LDK renesanso problema

http://www.llti.lt/failai/SLL22_Str_Poskus.pdf

P Dainora Pociūtė Italija ir krikščioniškosios sąmonės gimimas Lietuvoje: Abraomas Kulvietis

http://kranturedakcija.lt/app/webroot/files/kr20092-64-67-pociute.pdf

M Prascevičiūtė Laura Valakų reformos paveldas Vidurio Lietuvoje Magistro darbas

http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2007~D_20101125_183203-10924/DS.005.1.01.ETD

M Raimonda Ragauskienė. „Cave canem“: žmogus ir šuo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a.

https://www.google.lt/#q=I+Lietuvos+statutas&hl=lt&psj=1&ei=Qfs9UYOMOYXntQa8poCABA&start=330&sa=N&

M Raimonda Ragauskienė. Rusėniška XV a. pab. – XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės moterų – valdovių ir

didikių – korespondencija.

http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=222&Itemid=63

M Raimonda Ragauskienė. XVI a. didikų Radvilų lenkų kilmės žmonos

http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=458&Itemid=438

M Raimonda Ragauskienė. Vengrai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje Aleksandro Jogailaičio ir Stepono Batoro

laikais (1492–1586 m.)

http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=162&Itemid=59

P Antanas Rukša Humanizmo skleidimasis XVI a. Lietuvoje

http://www.aidai.us/index.php?option=com_content&task=view&id=5312&Itemid=367

M Irina Smirnova Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos Statutas baltarusių ir užsienio lingvistų tyrinėjimuose :

bibliografinė apžvalga

http://www.mab.lt/leidiniai/lmab2005-2006/71-74.pdf

P Daiva Steponavičienė Kai kurie Lietuvos Didžiųjų Kunigaikščių Vilniaus dvaro kultūros aspektai archeologijos

duomenimis

http://www.antiqua.lt/dvaro_kultura.htm

P Daiva Steponavičienė Muzikinis gyvenimas Vilniaus Žemutinėje pilyje

http://www.antiqua.lt/muzika_VZP.htm

P Daiva Steponavičienė Puotos Lietuvos valdovo dvare gotikos laikais

http://www.antiqua.lt/puotos_gotika.htm

M Lirija Steponavičienė Įkaitas LDK teisėje iki Pirmojo Lietuvos Statuto (1529 m.)

http://www.lis.lt/index.php?lang=LT&id=archyvas&TomasID=10&ArchyvasPSL=9&ArchyvasKiekis=1

P Sergejus Temčinas. Palemono mitas ir keturių tautų Lietuva

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-12-17-sergejus-temcinas-palemono-mitas-ir-keturiu-tautu-lietuva/

54765/print

M 1539 08 24 istoriniuose šaltiniuose paskutinį kartą paminėtas vienas žymiausių Lietuvos DK valstybininkų

Albertas Goštautas

http://www.delfi.lt/archive/1539-08-24-istoriniuose-saltiniuose-paskutini-karta-paminetas-vienas-zymiausiu-

lietuvos-dk-valstybininku-albertas-gostautas.d?id=23508417#ixzz2NDaAhpWN

M 1545 06 06 mirė Abraomas Kulvietis, reformacijos Lietuvos DK pradininkas

http://www.delfi.lt/archive/1545-06-06-mire-abraomas-kulvietis-reformacijos-lietuvos-dk-pradininkas.d?id=

22431958

M Eugenija Ulčinaitė. Du miestai: Vilniaus ir Rygos aprašymai XVI–XVIII amžiaus literatūroje

http://www.tekstai.lt/zurnalas-metai/6949-eugenija-ulcinaite-du-miestai-vilniaus-ir-rygos-aprasymai-xvixviii-

amziaus-literaturoje?catid=718%3A2012-m-nr-05-06-geguze-birzelis

P Jūratė Vaičiuvienė Švietimo istorija: Lietuvos mokymo sistema – vėliausia Europoje

http://www.delfi.lt/news/daily/education/svietimo-istorija-lietuvos-mokymo-sistema-veliausia-europoje.d?id=

59560449#ixzz2NDgc9SbI

P Valentina Zujevaitė Abraomas Kulvietis

http://www.jonbiblioteka.lt/sena/index.php?option=com_content&view=article&id=98

P Algirdas Žemaitaitis Pirmosios lietuviškos knygos ir jų autoriai

http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/2006-2011/node/3204.html