Home EUROCLIO
EUROCLIO

 

   Europos istorijos pedagogų asociacija remia patikimą ir naujovišką istorijos mokymą. Jis remiasi dideliu perspektyvumu, kritiniu mąstymu, abipuse pagarba ir ginčytinų klausimų įtraukimu. Asociacija siekia per istorijos mokslą kurti ir stiprinti demokratines visuomenes, vienyti kaimynines šalis, etnines ir religines grupes. Kuriant naujoviškas istorijos mokymo programas, siekiama gerinti istorijos ir pilietiškumo kokybę. EUROCLIO pavyko apibrėžti ir patobulinti mokymo metodiką, remiantis praktiniu darbu. Asociacijos pagrindinis tikslas yra supažindinimas su mokymo procesu, stiprinant profesinius gabumus kaip pagrindinį naujovių ir pokyčių išteklį. 2011 metais EUROCLIO atstovavo 77 nepriklausomi istorijos paveldo savanoriai bei pedagogų asociacijos nariai. Jie jungia mokymo institucijas iš 49 daugiausia Europos šalių ir sudaro 25000 istorijos, paveldo ir pilietybės pedagogų tinklą.

   EUROCLIO teigia, kad istorija yra svarbiausia pamoka mokykloje, kuri ugdo jaunų žmonių politiškumą ir pilietiškumą. Tai yra vienas svarbiausių dalykų siekiant vystyti istorinį visuomenės supratimą ir tuo būdu prisidėti prie konstruktyvaus visuomenės tobulėjimo. EUROCLIO siekia pagerinti istorijos ir pilietinių mokslų kokybę per akademinių istorinių žinių perdavimą, švietimo teorijas, mokyklų bei kitų mokymo institucijų mokymą, istorijos ir pilietiškumo mokymo programas ir jų vertinimo plėtojimąsi.

   Kovojant su istorijos ugdymo instrumentalizacija dėl smulkių politinių tikslų, EUROCLIO skatina abipusį Europos piliečių supratimą bei kultūrinę ir kalbinę įvairovę. Remiamas patikimos istorijos, paveldo ir pilietiškumo ugdymas užginčija stereotipos apie „kitas“ bendruomenes, kurios dalinasi patirtimi apie tokias problemas kaip migracija. EUROCLIO moko specialistus viską apimančių mokymo priemonių plėtojimą ir realizavimą gerbiant etnines, kalbos, religijos, lyties ir socialinius skirtumus, būdingus vis įvairesnėms Europos šalių visuomenėms.

   Siekiant 21 amžiuje atsakingai ir novatoriškai mokyti istorijos mokyklose, reikalingi puikiai apmokyti specialistai. EUROCLIO misijos šerdis ir yra gebėjimas ugdyti istorijos specialistus. Asociacija organizuoja nacionalinius ir tarptautinius praktikos dalijimosi ir patirties perdavimo bei tarpusavio mokymo kvalifikacijos kursus. Per daugelį metų EUROCLIO seminarams ir praktiniams užsiėmimams buvo surinkti tūkstančiai istorijos pedagogų iš visos Europos ir už jos ribų.

   Per pastaruosius 20 metų, Europos specialistai įkūrė ne vieną nepriklausomos istorijos ir pilietiškumo asociacijų, kurių daugelis buvo palaikomi EUROCLIO. Šios vietinės asociacijos plėtojo atsakomybę per istorijos ir pilietiškumo ugdymą, remiantis vidaus etninių grupių bendradarbiavimu, bendra praktika ir atsakomybe. EUROCLIO skatina jai priklausančias asociacijas ir asmenis kelti profesinę kvalifikaciją, siekiant istorijos švietimo tarp kitų suinteresuotų šalių.