Home Istorija Lietuvos istorija
ĮVADAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Eugenijus Manelis   
Sekmadienis, 03 kovas 2013 08:08

Tinklapiai 

 

Lituanistikos paveldo informacinė sistema aruodai 

http://old.aruodai.lt/istorija/istorija_2.htm 

 

Istorijos kalendoriai

 

Lietuvos istorijos kalendorius 

http://lietuvos.istorija.net/kalendorius/ 

 

Istorijos laikraščiai 

 

 

Elektroninis laikraštis „Voruta“. 

Steigėjas, leidėjas ir vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius 

http://www.voruta.lt/ 

 

 

Laikraščiai, kutriuose skelbiami istorijos straipsniai 

 

 

Atgimimas 

http://www.atgimimas.lt/ 

 

XXI amžius 

http://www.xxiamzius.lt/ 

 

Literatūra ir menas 

http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20120129181815/http://www.culture.lt/lmenas/ 

 

Šiaurės Atėnai 

http://www.satenai.lt/ 

 

Istorijos, politologijos moksliniai žurnalai 

 

 

Istorijos mokslinių žurnalų medžiaga yra tinklapyje „Lituanistika. Tarptautinė mokslinė elektroninė bazė“ Čia galite rasti ir kitų žurnalų mokslinius straipsnius 

http://www.minfolit.lt/index.php?file=files/ekspertams/leidiniai_db.html

 

Acta historica universitatis Klaipedensis. 

http://aleph.library.lt/F/?func=find-b&request=1392-4095&find_code=ISSN&adjacent=Y&local_base=LITLI 

 

Dailės istorijos studijos 

http://aleph.library.lt/F/?func=find-b&request=Dailes%20istorijos%20studijos&find_code=WTI&adjacent=

 

Y&local_base=LITLI 

 

Darbai ir dienos. VDU leidinys 

http://aleph.library.lt/F/?func=find-b&request=1392-0588&find_code=ISSN&adjacent=Y&local_base=LITLI 

 

Genocidas ir rezistencija. Mokslinis istorijos žurnalas 

http://www.genocid.lt/centras/lt/1199/a/ 

 

Istorija. Mokslinis tęstinis žurnalas 

http://www.istorijosžurnalas.lt/ 

http://aleph.library.lt/F/?func=find-b&request=1392-0456&find_code=ISSN&adjacent=Y&local_base=LITLI 

 

Kauno istorijos metraštis 

http://aleph.library.lt/F/?func=find-b&request=1822-2617&find_code=ISSN&adjacent=Y&local_base=LITLI 

 

Karo archyvas. 

http://www.lka.lt/index.php/lt/132582/ 

 

Lietuvos archeologija 

http://aleph.library.lt/F/?func=find-b&request=0207-8694&find_code=ISSN&adjacent=Y&local_base=LITLI 

 

Lietuvos istorijos metraštis 

http://aleph.library.lt/F/?func=find-b&request=0202-3342&find_code=ISSN&adjacent=Y&local_base=LITLI 

 

Lietuvos istorijos studijos 

http://aleph.library.lt/F/?func=find-b&request=1392-0448&find_code=ISSN&adjacent=Y&local_base=LITLI 

 

Lituanistika. Tarptautinė mokslinė elektroninė bazė. 

http://www.minfolit.lt/

 

Lituanistika. Tarptautinė mokslinė elektroninė bazė.

 

Puikus tinklapis, kuriame galima rasti pilnus istorijos žurnalų straipsnius 

http://www.minfolit.lt/index.php?file=files/ekspertams/leidiniai_db.html 

 

Politologija 

http://aleph.library.lt/F/?func=find-b&request=1392-1681&find_code=ISSN&adjacent=Y&local_base=LITLI 

 

Vilniaus istorijos metraštis 

http://aleph.library.lt/F/?func=find-b&request=1822-8828&find_code=ISSN&adjacent=Y&local_base=LITLI 

 

Žurnalai, kuriuose skelbiami istorijos straipsniai 

 

 

Kultūros barai 

http://www.kulturosbarai.lt/ 

 

Naujasis Židinys – Aidai. 

http://www.nzidinys.lt/ 

 

Naujoji Romuva 

http://www.nromuva.lt/ 

 

Istorijos mokymo programos

 

 

Istorijos bendrosios ugdymo programos. Pagrindinis ugdymas 

http://portalas.emokykla.lt/bup/Documents/Pradinis%20ir%20pagrindinis%20ugdymas/Socialinis-ugdymas.pdf 

 

Istorijos bendrosios ugdymo programos. Vidurinis ugdymas 

http://portalas.emokykla.lt/bup/Documents/Vidurinis%20ugdymas/Socialinis_ugdymas_5_priedas.pdf

 

Projektas „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ standartizavimo procedūrų II dalis. 8 klasės lietuvių gimtosios kalbos (skaitymo, rašymo), matematikos ir istorijos standartizuotos programos ir testų pavyzdžiai. Ugdymo plėtotės centras. Vilnius, 2012 

http://vertinimas.pedagogika.lt/uploads/file/Standartizuotos%20programos%20ir%20testai%208%20klasei.pdf 

 

Eugenijus Manelis, Romaldas Samavičius. Vilniaus miesto istorijos programa. 

http://www.istorijosmokytojai.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=54:vilniaus-miesto-istorija-

&catid=44:straipsnis&Itemid=53 

 

Vidmantas Vitkauskas. Pasipriešinimo istorijos programa.   Lietuvos ir užsienio lietuvių pasipriešinimo istorijos mokymo programa XI-XII klasėse

http://www.smm.lt/ugdymas/docs/programos/Pasipriesinimo_istorijos_programa_08_22.pdf 

 

Istorijos vadovėliai 

 

Gimtoji istorija nuo 7 iki 12 klasės 

http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/

 

Įdomioji Lietuvos istorija. Mokomoji kompiuterinė priemonė. 

http://mkp.emokykla.lt/idomioji/ 

 

Lietuvos istorija. Red. A. Šapoka 

http://www.partizanai.org/index.php/red-a-sapoka-lietuvos-istorija

 

Lietuvos istorija naujai atvykusiems į Lietuvą trečiųjų šalių piliečiams. Praktinis mokomasis vadovėlis. Institucinio - pilietinio gyvenimo vadovas 

http://www.dalinkimes.org/_admin/ckfinder/userfiles/files/Lietuvos%20istorija%20knyga.pdf 

 

Julija Račiuvienė. Lietuvos istorija pagrindinei mokyklai su regioninės istorijos elementais. Punskas, 2010. 

http://www.punskas.pl/leidykla/Istorijos%20vadovelis.pdf 

 

Istorijos pratybų sąsiuviniai 

 

Anastazija Sidarienė. Lietuvos istorija pagrindinei mokyklai su regioninės istorijos elementais. Šaltiniai. Žemėlapiai. Užduotys. 

http://punskas.pl/leidykla/vad/istorija%20pr.pdf 

 

 

Istorijos mokymas 

 

Mediateka

 

 

Evaldas Bakonis. Socialinių mokslų pamokų kokybė: aspektai ir apibendrinimai. Paskaita 

http://www.youtube.com/watch?v=JH8cf172kEo

 

Straipsniai, programos... 

 

Evaldas Bakonis. Istorijos ugdymo turinio planavimas mokyklose , vykdančiose ugdymo programas tautinės mažumos kalba (problemos ir galimi sprendimai) 

www.upc.smm.lt/ugdymas/.../Pristatymas_E.Bakonis_istorija.pdf 

 

Evaldas Bakonis. Valstybinio istorijos egzamino užduotys kaip istorijos mokymo turinį reguliuojantis dokumentas 

http://www.pedagogika.lt/puslapis/vtic/Bakonis.pdf 

 

Evaldas Bakonis. Socialinių mokslų pamokų kokybė: aspektai ir apibendrinimai Ppt 

http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/renginiai/medziaga/mdienos3/failai/Socialini%C5%B3%20moksl%C5%

B3%20pamok%C5%B3%20kokyb%C4%97.%20Evaldas%20Bakonis.pdf 

 

Istorijos didaktika. Programa. Sudarė doc. dr. S. Stašaitis ir doc. dr. B. Šetkus 

wap.vpu.lt/vpu_internet/m/m_files/wfiles/file2745.doc

 

Vilma Jonaitienė Istorijos dalyko dėstymo metodikų tyrimas ugdymo tikslų aspektais 

Magistrinis darbas 

http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20090609_100614-38200/DS.005.0.02.ETD 

 

Vilija Malonaitienė.  Aktyvieji metodai – teorija ir realybė 

http://www.lvjc.lt/uploads/File/projektai_renginiai/renginiai_2012/KONFERENCIJA/Aktyvieji%20metodai%20

teorija%20ir%20realyb_%C4%85.pdf 

 

Vilija Malonaitienė. Didaktinių žaidimų naudojimas V-VII klasių moksleivių gebėjimams ugdyti istorijos pamokose 

http://www.biblioteka.vpu.lt/pedagogika/PDF/2004/73/Malonaitiene.pdf 

 

Vilija Malonaitienė. Istorijos mokytojų požiūris į dalykinių žaidimų taikymą istorijos pamokose 

http://www.biblioteka.vpu.lt/pedagogika/PDF/2005/76/malonaitiene.pdf 

 

Vilija Malonaitienė. Moksleivių krūvių mažinimo prielaida- netradiciniai mokymo metodai PPT

www.pprc.lt/kruvis/lektoriu/Mokiniu%20kruviai.ppt 

 

Juozas Skirius. Istorijos mokymas vidurinėje mokykloje – naujas požiūris ir kitokio pobūdžio vadovėliai 

http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemid=63 

 

Stanislovas Stašaitis  Istorijos didaktika ir jos uždaviniai. Įvadinė paskaita VPU istorijos specialybės studentams 

wap.vpu.lt/get_file.php?file... 

 

Benediktas Šetkus. Efektyvaus istorijos testo sudarymo metmenys 

http://www.istorijosžurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=440.. 

 

Benediktas Šetkus. Gal įvardykime aiškiai?  (2006, Nr. 42) 

http://www.dialogas.com/senoji/index.php??lng=lt&content=pages&page_id=21&news_id=1901 

 

Benediktas Šetkus. Gyvenamosios vietovės istorijos mokymas penktoje klasėje 

http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=56 

 

Benediktas Šetkus. Istorijos esė: mokymas, rašymas, vertinimas  (2008, Nr. 13) 

http://www.dialogas.com/senoji/index.php?lng=lt&content=pages&page_id=21&news_id=2476 

 

Benediktas Šetkus Istorijos mokymo naudojat žemėlapius lygmenys: teoriniai ir praktiniai aspektai 

http://archive.minfolit.lt/arch/21501/21713.pdf 

 

Benediktas Šetkus. Keletas įžvalgų dėl istorijos dokumentų pateikimo istorijos vadovėliuose 

http://archive-lt.com/lt/i/istorijoszurnalas.lt/2012-07-16_131361_82/Benediktas_%C5%A0ETKUS_Keletas_

%C4%AF%C5%BEvalg%C5%B3_d%C4%97l_istorijos_dokument%C5%B3_pateikimo_istorijos_vadov%C4%97liuose/ 

 

Benediktas Šetkus.  Mažojo žmogaus“ istorinė atmintis: edukaciniai aspektai 

http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2009~ISSN_1822-7309.V_9.PG_167-175/DS.002.0.01.ARTIC 

 

Benediktas Šetkus. Moksleivių mokymas fiksuoti žodinę istoriją 

http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=65 

 

Benediktas Šetkus. Pasaulio istorijos lituanizavimas kaip prielaida mokinių mokymo(si) motyvacijai stiprinti 

http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=356&Itemid=353

  

Benediktas Šetkus. Projektas apie gyvenamosios vietovės istorijos mokymą 

http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=56 

 

Benediktas Šetkus. Seminaras istorikams apie projektą HISTORIANA 

http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=379:seminaras-

istorikams-apie-projekt-historiana&catid=22:istorija82&Itemid=384 

 

Benediktas Šetkus Tautinis ugdymas mokant istorijos tautinėje mokykloje: patirtis 

ir jos taikymo šiuolaikinėje mokykloje perspektyvos 

http://www.biblioteka.vpu.lt/pedagogika/PDF/2010/97/set24-32.pdf

 

Benediktas Šetkus. Žodinė istorija ir jos vaidmuo moksleivių ugdymui(si) 

http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=216&Itemid=63

  

Benediktas Šetkus., Gražvydas Kaškelis. Standartizuota istorijos programa: struktūra ir ką vertiname?

http://www.upc.smm.lt/naujienos/mdienos/failai/socialiniai/Istorija.%20Projektas%20%E2%80%9EStandartizuo

t%C5%B3%20mokini%C5%B3%20pasiekim%C5%B3%20vertinimo%20ir%20%C4%AFsivertinimo%20%C4%A

Franki%C5%B3%20bendrojo%20lavinimo%20mokykloms%20k%C5%ABrimas%E2%80%9C.pdf

  

Istorikų tinklapiai

 

Istoriko Evaldo Bakonio tinklapis

 

http://www.bakonis.lt

 

 

 

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta Sekmadienis, 24 kovas 2013 14:08