Home
J. Ratzinger / Benediktas XVI. Gimimas iš Mergelės – mitas ar istorinė tiesa?
Parašė http://www.katalikuleidiniai.lt   

2012-12-18

Laukdami popiežiaus Benedikto XVI knygos „Jėzus iš Nazareto. Prologas. Pasakojimai apie vaikystę“ lietuviško leidimo siūlome dar vieną jos ištrauką.

Arcabas (g. 1926). Švč. M. Marija lanko Elžbietą. Bet pagaliau visiškai rimtai turime paklausti: Ar tai, ką abu evangelistai Matas ir Lukas skirtingai ir remdamiesi skirtingomis tradicijomis praneša apie Jėzaus pradėjimą Mergelėje Marijoje Dvasios veikimu, yra istorinė tikrovė, realus, istorinis įvykis, ar vis dėlto pamaldi legenda, kuria savaip norima išreikšti ir paaiškinti Jėzaus slėpinį?

Pirmiausia pradedant Eduardu Nordenu († 1941) ir Martinu Dibeliusu († 1947), pasakojimo apie mergeliškąjį Jėzaus gimimą ištakų mėginta ieškoti religijos istorijoje ir manyta jas atradus Egipto faraonų pradėjimo ir gimimo istorijose. Antra giminingų vaizdinių sritis aptikta ankstyvajame judaizme, vėlgi Egipte, Filono Aleksandriečio († po 40 po Kr.) mokyme. Vis dėlto abi vaizdinių sritys viena nuo kitos labai skiriasi. Vaizduojant dieviškąjį faraonų pradėjimą, kai dievybė fiziškai suartėja su motina, galiausiai siekiama teologiškai įteisinti valdovo kultą; tai politinė teologija, trokštanti nukelti karalių į to, kas dieviška, plotmę ir taip įteisinti jo pretenziją į dieviškumą. Filono pasakojimas apie protėvių sūnų gimimą iš dieviškosios sėklos, priešingai, yra alegorinio pobūdžio. „Protėvių žmonos... virsta dorybių alegorijomis. Kaip tokios, jos tampa nėščios nuo Dievo ir savo vyrams pagimdo per jas įkūnytas dorybes“ (Gnilka, op. cit., p. 25). Kaip toli peržengiama alegorijos riba, nustatyti sunku.

Skaityti daugiau...
 
Gerb. Kolegos,
Parašė Violeta Kriščiūnienė   

informuoju Jus, kad lapkričio 28 d. įvyko LIMA tarybos posėdis, kuriame buvo svarstomas klausimas ir dėl LIMA bendruomenės telkimo bei naujų skyrių kūrimo. Kviečiu visos Lietuvos istorijos mokytojus burtis ir kurti skyrius savo rajonuose, miestuose, miesteliuose ir kt.

Aktyvinant skyrių kūrimą, tarybos nariai pasiskirstė kuruojamomis apskritimis. Tuo pačiu prašau visus skyrių lyderius susisiekti su koordinatoriais (pranešti apie jau įkurtus ar kuriamus skyrius). LIMA tarybos nariai, tarp jų ir aš, atsakys į Jums rūpimus klausimus, pakonsultuos Jus dėl tolimesnės veiklos. Sėkmės! Susirinkimo protokolas

Daugiau informacijos žr. LIMA skyriai

Skaityti daugiau...
 
Mokykla 2012
Parašė Žaneta Vaškevičienė   

Lapkričio 23-25 dienomis antrą kartą Lietuvoje vyko paroda ,, Mokykla 2012". Džiaugėmės galimybe pamatyti, kaip keičiasi Lietuvos švietimas, susipažinti su naujomis, moderniomis, inovatyviomis mokymo priemonėmis, jas aptarti su kolegomis ir net aplenkti Akropolyje savaitgalyje vykusią akciją ,,Jamam". Džiugu buvo matyti tiek autobusais iš visos Lietuvos atvykusių ir švietimo naujovėmis besidominčių mokytojų. Vietoj akcijos „Jamam“ jie pasirinko tai , kas aktualu šiuolaikiškam mokytojui – „Mokykla 2012“. Istorijos mokytojų asociacijos tarybos nariai taip pat aktyviai dalyvavo edukaciniuose renginiuose. Ypač naudingas renginys buvo ,,Švietimo asociacijos: kaip sekėsi įgyvendinti projektus". Pabendravome su kitų Lietuvos švietimo asociacijų atstovais, susipažinome su jų vykdomais projektais, pasisėmėme idėjų.

 

Skaityti daugiau...
 
Laisvės kovų videoteka
Parašė Violeta Kriščiūnienė   

Skaitančioji visuomenė „Versmės“ leidyklą geriausiai žino iš jos rengiamos ir leidžiamos šimtatomės Lietuvos istorijos monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“. Greta šio bemaž du dešimtmečius vykdomo unikalaus projekto leidykla plėtoja kitą leidybinę veiklą, taip pat įvairius mokslo ir kultūros projektus, tarp jų kartu su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija bei Vytauto Didžiojo karo muziejumi įgyvendina leidyklos inicijuotą patriotinį, kultūrinį, edukacinį projektą „LAISVĖS KOVŲ VIDEOTEKA“. Laisvės kovų videoteka – tai vienoje vietoje sukauptas dokumentinio ir vaidybinio kino paveldo rinkinys laisvės kovų tematika – elektroninis virtualusis archyvas ir patogi prieiga prie jo internete. http://www.versme.lt/videoteka.htm

 
Skelbiame

2012 m. spalio 29 dieną Vilniaus Rotušėje vyko Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos suvažiavimas.

LIMA SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJA

1. suvažiavomas pritaria LIMA įstatų projektui ir įpareigoja redakcinę komisiją parengti galutinį įstatų tekstą ir Tarybos pirmininką juos įregistruoti;

2. suvažiavimas priima nutarimą, kad asoc-iacijos nario 20 lt mokestis yra renkamas kartą per metus, 50 % pasileikant skyriuose, o kitus 50 % pervedant į LIMA sąskaitą;

3. LIMA suvažavimas pritaria ir vertina teigiamai ligšiolinę tarybos veiklą ir ją įpareigoja skatinti LIMA skyrių steigimąsi ir pagalbą jų veiklai organizuoti. Mano esant svarbiu LIMA dalyvavimą svarstant ŠMM dokumentus, kitaip atstovaujant Lietuvos istorijos mokytojų interesus, skleisti gerąją patirtį;

4. suvažiavimo nutarimu asociacijai reikia gilinti ir plėsti bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio šalių istorijjos ir kitų dalykų asociaicijomis, ypač su EUROCLIO, reprezentuojant Lietuvos istorijos mintį ir istorijos mokymo ypatumus, suvokiant, apibendrinant ir skleidžiant Europos patirtį.

5. Suvažiavimas taip pat įpareigoja LIMA tarybą toliau ieškoti galimybių bendradarbiauti su LR ŠMM ir kitomis atsakingomis švietimo institucijomis, tobulinant PUPP’o turinį, formą ir reikalavimus, remiantis LIMA Kauno skyriaus parengtomis rekomen-dacijomis.

 
<< Pradžia < Ankstesnis 41 42 43 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 42 iš 43

logo 2020 mazas failas

KONKURSAS

KONKURSO PARTNERIAI
LR Seimas
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
LII
LIMA siuntimui
VU IF
Delfi RGB-new-page-001
LNB logo
Valdovu rumai
juodas logo GoHisto

Prisijungę

Mes turime 15 svečius online