Home
Parašė LIMA tarybos pirmininkė Violeta Kriščiūnienė   

sauktukasLIMA TARYBOS ATSAKYMAI Į LIETUVOS ŠVIETIMO TARYBOS PATEIKTUS KLAUSIMUS DALYKŲ MOKYTOJŲ ASOCIACIJOMS APIE ŠIŲ METŲ BRANDOS EGZAMINUS

1. Ar brandos egzaminų užduotys atitinka egzaminų programas?

Istorijos valstybinio brandos egzamino užduotis detaliai atitinka egzamino matricą, užtikrinančią proporcingą egzamino klausimų pasiskirstymą pagal dalyko veiklos sritis, gebėjimų grupes ir dalyko kursus. Užduočių rengėjai laikosi egzamino programos reikalavimų pagal visus joje nurodytus parametrus.

 

2. Ar brandos egzaminų programos atitinka tam tikro dalyko ugdymo programą?

Istorijos egzamino programa atitinka viduriniojo ugdymo istorijos programą, tačiau ji yra siauresnė, konkretesnė ir tiksliau apibrėžia mokiniams keliamus reikalavimus.

Manome, kad ateityje būtų tikslinga atsisakyti atskirų vidurinio ugdymo ir egzaminų programų. Egzamino programa turi būti integruota į vidurinio ugdymo bendrąją programą, pagal kurią ir būtų rengiama egzamino užduotis, išlaikant egzamino matricą ir egzamino užduoties pobūdį.

 

3. Ar brandos egzaminų užduotys atskleidžia abiturientų dalyko supratimą?

Istorijos egzamino užduotis tikrino įvairius mokinių gebėjimus: žinias ir supratimą (patenkinamo lygio gebėjimai) bei taikymą, problemų sprendimą, interpretavimą ir vertinimą (aukštesnio lygio gebėjimai). Tokiu būdu mokiniai istorijos egzamine galėjo parodyti įgytas žinias ir kompetencijas. Egzamino užduotyje buvo įvairios tematikos klausimų: kultūros, politikos, visuomenės ir socialinio gyvenimo. Taip pat užduotyje buvo klausimų, reikalaujančių kritinio mąstymo ir gebėjimo vertinti istorinius procesus. Galiausiai užduotis reikalavo suprasti kiekvieno laikotarpio visuomenėje egzistavusias moralines ir vertybines nuostatas.

 

4. Kokius matote brandos egzaminų organizavimo trikdžius ir kaip siūlote juos pašalinti?

Reikėtų pasidžiaugti, kad Lietuvoje egzistuoja stabiliai ir patikimai veikianti brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka.

Viešojoje erdvėje pasirodantys pavieniai negatyvūs komentarai neatspindi realios padėties ir iškreipia visuomenės suvokimą apie egzaminų vykdymo procedūras.

Be to, būtina, kad atsakingi ŠMM pareigūnai viešojoje erdvėje išreikštų oficialią ir adekvačią valstybės poziciją apie egzaminus ir jų vykdymo procedūras. Šiuo metu nėra aiškiai išsakoma valstybės pozicija, todėl visuomenėje kyla bereikalingas šurmulys, kurį kelia atskirų žmonių nekompetentingi pasisakymai.

 

5. Ar ir kaip siūlytumėte gerinti egzaminų užduotis ir vykdymo tvarką?

Egzamino užduotyse reikėtų kelti minimalių reikalavimų ribą ir daugiau dėmesio skirti mokinių aukštesniųjų gebėjimų reikalavimams. Tai turėtų būti taikoma visiems mokomiesiems dalykams. Tokiu būdu būtų bent minimaliai užtikrinama mokymo(si) kokybė ir suvienodinami visų mokomųjų dalykų reikalavimai, nes valstybinių brandos egzaminų statistika akivaizdžiai rodo, kad minėti reikalavimai nėra vienodi.

Taip pat siūlome visų brandos egzaminų rezultatus skelbti vienu metu iš anksto nustatytą dieną. Tokios praktikos yra laikomasi daugelyje Europos šalių ir tai leistų išvengti bereikalingos įtampos bei visuomenės audrinimo. Be to, kandidatai vienu metu sužinoję visų egzaminų rezultatus galėtų objektyviau įvertinti savo pasiekimus ir apsvarstyti apeliacijų teikimo tikslingumą.

 

Atsakymai į klausimus suformuluoti LIMA Tarybos posėdyje 2014 m. liepos 1 d.

 

 
XXIV Lietuvos mokinių istorijos olimpiada
Parašė LIMA pirmininko pavaduotoja Žaneta Vaškevičienė   

Untitled Balandžio 25- 26 dienomis Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje vyko XXIV jaunųjų Lietuvos istorikų olimpiada. Šių metų  istorijos olimpiados tema buvo ,,Tautinis atgimimas: nuo spaudos draudimo įvedimo iki Vasario 16-osios akto paskelbimo". Lietuvos mokinių istorijos olimpiadoje dalyvavo 76 mokiniai.

Olimpiadą organizavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, LEU istorijos fakultetas, Lietuvos istorijos mokytojų asociacija, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija, Vilkaviškio rajono savivaldybė. Renginys finansuotas iš Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programos lėšų.

Geriausiais  pripažinti šie mokiniai ir juos ruošę mokytojai:

I vietą laimėjo Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos IV klasės mokinė Monika Morkūnaitė (mokytoja Jolita Baltuškienė).

II vietą laimėjo Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos IV klasės mokinys Kasparas Grinevičius (mokytoja Gražina Druskienė), Nidos vidurinės mokyklos 11 klasės mokinė Juta Zinkevičiūtė (mokytoja Erika Marinskaitė).

III vietą laimėjo Kauno rajono Raudondvario gimnazijos III klasės mokinė Rūta Kerulytė (mokytojas Algirdas Navickas), Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos 12 klasės mokinė Miglė Lapėnaitė (mokytoja Vilma Gailiūnienė), Vilniaus Žirmūnų gimnazijos III klasės mokinė Adelė Stankevičiūtė (mokytoja Jūratė Šačkutė)

Olimpiados užduotis rengė Lietuvos edukologijos universiteto ir mūsų asociacijos mokytojų komanda. Vertinimo komisijai vadovavo prof. dr. Juozas Skirius (Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto, Visuotinės istorijos katedros vedėjas).

Vertinimo komisijos nariais buvo  doc. dr. Sandra Grigaravičiūtė, Lietuvos edukologijos universiteto, Istorijos fakulteto prodekanė, doc. dr. Vida Pukienė, Lietuvos edukologijos universiteto, Istorijos fakulteto Visuotinės istorijos katedros docentė, Violeta Kriščiūnienė, Vilniaus Antakalnio gimnazijos, Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus vedėja, istorijos mokytoja ekspertė, Saulius Jurkevičius, Vilniaus licėjaus direktorius, istorijos mokytojas ekspertas, Žaneta Vaškevičienė, Vilniaus Žemynos gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė, Martynas Maniušis, Vilniaus Žirmūnų gimnazijos vyr. istorijos mokytojas, Lietuvos edukologijos universiteto, Istorijos fakulteto, Lietuvos istorijos katedros metodinio kabineto vedėjas, Eugenijus Manelis, Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktorius, istorijos mokytojas ekspertas, Andrius Porutis, Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos istorijos mokytojas ekspertas, Regina Aleksienė, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė, Laimutė Jasaitienė, Virbalio vidurinės mokyklos istorijos mokytoja metodininkė, Juozas Jurkynas, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos istorijos mokytojas ekspertas, Arūnas Serneckas, UAB „Šviesa“ mokymo centro vadovas, istorijos mokytojas metodininkas.

Tikimės ir kitais metais sulaukti istorijos olimpiadose daug aktyvių, gabių, besidominčių Lietuvos istorija, mokinių ir linkime sėkmės juos ruošiantiems istorijos mokytojams.

 
IŠVAŽIUOJAMASIS LIMA POSĖDIS KAUNE

I. Laikas: 2014 m. gegužės 31 d. 10 - 15 30 val.

II. Vieta: Kaunas.

III. Adresas: Karaliaus Mindaugo pr.11 ir Vilniaus g-vė 33.

IV. Dalyviai: LIMA nariai - istorijos mokytojai ir prijaunčiantys.

V. I posėdžio dalis 10 - 13 val.:

* 9 30 - 10 val. dalyvių registracija Kauno karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centre. Kava.

*  10 - 10 15 val. mokymo centro direktorės pavaduotojos Daivos Abomavičienės sveikinimas.

*  10 15 - 10 30 val. supažindinimas su posėdžio programa.

J.Jarmalauskienė, LIMA Kauno skyriaus pirmininkė.

*  10 30 - 11 val. istorijos mokytojų asociacijos veikla Škotijoje.

V.Kriščiūnienė, LIMA pirmininkė.

*  11 - 12 val. diskusija " Istorijos privalomas egzaminas. Kodėl apie tai reikia kalbėti?"             

                      J.Jarmalauskienė,  K.Butenytė, R.Juozokienė, V.Mikutavičiūtė, K.Tamošaitis.

* 12 12 45 val. pietūs.

VI. II posėdžio dalis 13 - 15 30 val. Kauno prezidentūroje, Vilniaus gatvė 33 :

*  13- 13 45 val. paskaita apie tarpukario žydų gyvenimą Kaune.

              Vitalija Girčytė, Kauno apskrities archyvo direktoriaus pavaduotoja, mokslinė bendradarbė. 14 - 14 45 val. ekskursija po Kauno prezidentūrą.

* 14 45 15 30 val. posėdžio apibendrinimas.

                  J.Jarmalauskienė, LIMA Kauno skyriaus pirmininkė.

Posėdžio dalyvių registracija būtina. Registruotis adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai   arba tel. nr.  868633037 iki gegužės 27 d.

 
Geriausi Vilniaus miesto istorijos žinovai susirungs Valdovų rūmuose

"Nebijokim ne tik šautuvo, bet ir žodžio. Žodis neužmuš, jeigu rankos bus švarios. Idėja nugalės, jeigu ją ginsim nuo tų draugų, kurie nori ją išnaudoti. Vėliavos vardas liks garbingas, jeigu ją nešim švariom rankom. <...> Mūsų galioje yra parodyti, kad patrioto vėliava yra garbinga". Vladas Putvinskis

Gegužės 7 d. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmuose vyks finalinis Vilniaus miesto istorijos olimpiados „Vilnius Gediminaičių dinastijos valdymo metu“ turas.  Jame dalyvaus daugiau nei penkiasdešimt 8 – 12 klasių Vilniaus miesto mokyklų moksleivių, geriausiai pasirodžiusių pirmajame ture, vykusiame mokyklose.

Olimpiadą organizuoja Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos Vilniaus skyrius su partneriais: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmais ir Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakultetu. Šio renginio tikslas skatinti moksleivius domėtis Vilniaus miesto istorija bei tobulinti savarankiško mokymosi įgūdžius.

Finaliniame etape dalyvausiantys moksleiviai bus suskirstyti į dvi grupes: 8 – 10 klasių ir 11 – 12 klasių. Jie ne tik atliks įvairias užduotis, kurių metu bus patikrinti jų gebėjimai ir žinios apie XIV – XVII a. Vilniaus miesto istoriją,  dalyvaus ekskursijoje po įspūdingą muziejų – Valdovų rūmus. Užsiėmimai suplanuoti ir mokinius lydintiems mokytojams – jie dalyvaus edukacinėje programoje „Odinės kurpaitės pasakojimas“, kurią ves muziejaus edukatoriai.

Moksleivių darbus vertins Vilniaus miesto progimnazijų, vidurinių mokyklų ir gimnazijų mokytojai, Valdovų rūmų darbuotojai, Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojai bei studentai. Vilniaus miesto istorijos olimpiadą remia leidykla „Šviesa“.

 

Renginio programa

10.30 – 11.00 val.

Dalyvių registracija Valdovų rūmų fojė.

11.00 – 11.20 val.

Olimpiados atidarymas.

11.20 – 11.30 val.

Mokinių pasirengimas užduočių atlikimui.

11.30 – 13.00 val.

Užduočių atlikimas.

Edukacinė programa mokytojams „Odinės kurpaitės pasakojimas“

13.10 – 14.40 val.

Darbų vertinimas

Ekskursija Valdovų rūmų ekspozicijoje mokiniams ir jų mokytojams (su gidu).

14.40 – 15.00 val.

Dalyvių apdovanojimai. Olimpiados uždarymas.

 

Kontaktinis asmuo Mindaugas Nefas, tel. nr. 867432821, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 
Parašė LIMA Tarybos narys, iždininkas Romaldas Navickas   
Moving-picture-jumping-flashing-bag-full-of-cash-gif-animationMieli kolegos,
Finišuojant sukaupiame jėgas ir laimime!
Susitelkime ir papildykime LIMA iždą - dar turime laiko iki gegužės 1 dienos.
2 procentai - puikiausia galimybė.
Nepamirškite verslininkų, savo artimųjų ir draugų.
Suremkime pečius ir turėsime storą piniginę...
growth-from-money5
 
<< Pradžia < Ankstesnis 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 41 iš 53

logo 2020 mazas failas

KONKURSAS

KONKURSO PARTNERIAI
LR Seimas
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
LII
LIMA siuntimui
VU IF
Delfi RGB-new-page-001
LNB logo
Valdovu rumai
juodas logo GoHisto

Prisijungę

Mes turime 11 svečius online